Scientific Council (2011-2015)

Contact: rada@iod.krakow.pl

 

Chairman:
  prof. dr hab. inż. Marek Hetmańczyk   - Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej
       
Vice-Chairman:
  prof. dr hab. inż. Andrzej Baliński   Instytut Odlewnictwa
  prof. dr hab. inż. Lucyna Jaworska   Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
  prof. dr hab. inż. Józef Szczepan Suchy   - Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej
  prof. dr hab. inż. Paweł Zięba   Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN 
im. Aleksandra Krupkowskiego
       
Members:
  dr hab. inż. Edward Czekaj, prof. IOd   Instytut Odlewnictwa, członek Komisji Finansów
  dr inż. Piotr Dudek   Instytut Odlewnictwa, członek Komisji Kontaktów z Przemysłem, członek Komisji Nauki, Parametryzacji i Kwalifikacji Kadr
  mgr inż. Andrzej Gwiżdż   Instytut Odlewnictwa, członek Komisji Finansów
  dr hab. inż. Aleksander Karwiński, prof. IOd  

Instytut Odlewnictwa, Przewodniczący Komisji Nauki, Parametryzacji i Kwalifikacji Kadr

  dr hab. inż. Marzanna Książek, prof. IOd
  Instytut Odlewnictwa, członek Komisji Nauki, Parametryzacji i Kwalifikacji Kadr
  dr inż. Artur Kudyba   - Instytut Odlewnictwa, członek Komisji Nauki, Parametryzacji i Kwalifikacji Kadr
  mgr inż. Henryk Nastalski   Ministerstwo Gospodarki
  dr inż. Zenon Pirowski   Instytut Odlewnictwa, członek Komisji Kontaktów z Przemysłem
  inż. Stanisław Pysz   - Instytut Odlewnictwa
  prof. dr hab. inż. Natalia Sobczak   Instytut Odlewnictwa, członek Komisji Nauki, Parametryzacji i Kwalifikacji Kadr
  mgr inż. Adam Tchórz   Instytut Odlewnictwa
  dr hab. inż. Andrzej Wojciechowski   Instytut Mechaniki Precyzyjnej
  mgr inż. Janusz Zatoń   Odlewnia Żeliwa Wulkan S.A.,Przewodniczący Komisji ds. Kontaktów z przemysłem
  dr inż. Zdzisław Żółkiewicz   Instytut Odlewnictwa
  prof. dr hab. inż. Józef Paduch   - Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica
  prof. dr hab. inż. Jerzy Józef Sobczak   Dyrektor Instytutu Odlewnictwa
  dr inż. Józef Turzyński   Z-ca Dyrektora ds. Badawczo-Technicznych
  mgr Grzegorz Sęga   Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjno-Prawnych
  Barbara Lis   Główna Księgowa
  mgr inż. Adam Górny   - Metals Minerals Sp. z o.o., członek stowarzyszony
       
Technical Secretary:
 
  Instytut Odlewnictwa  rada@iod.krakow.pl