Poczta IOd IOd | En | Wersja dla osób słabowidzących

Aktualizacja: 2015-02-10 12:06:17   Drukuj

Struktura organizacyjna

Sekretarz Naukowy

Zakłady badawcze

 

Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości

Pełnomocnik Dyrektora ds. FORESIGHT-u

Pełnomocnik Dyrektora ds. Programów Unii Europejskiej

Pełnomocnik Dyrektora ds. Współpracy z Przemysłem

 

Dział Organizacyjno-Prawny

Biuro Certyfikacji i Normalizacji

Centrum Projektów i Monitoringu

Centrum Informacji i Promocji