Poczta IOd IOd | En | Wersja dla osób słabowidzących

Aktualizacja: 2014-09-12 07:40:49   Drukuj

Badawcze rozwojowe

 

Projekty badawcze rozwojowe zakończone

Lp. Kierownik projektu Tytuł projektu Termin realizacji
1.

dr inż. Jerzy Schmidt

Modyfikacja stopu typu Cronin celem polepszenia jego właściwości wytrzymałościowych w zastosowaniu na elementy przemysłu okrętowego.

2007-2009
2.  dr inż. Aleksander Karwiński

Kompleksowe technologie wytwarzania odlewów części zamiennych sprzętu wojskowego oraz  indywidualnych implantów medycznych przy zastosowaniu technik szybkiego prototypowania.

2008-2010
 3.  dr inż. Aleksander Karwiński Opracowanie technologii inżynierii materiałowej, inżynierii powierzchni i bioinżynierii dla potrzeb protez serca.  2008-2010
4.

Jednostka koordynująca 

Wojskowa Akademia Techniczna

Pasywna ochrona obiektów mobilnych (powietrznych i lądowych) przed oddziaływaniem pocisków AP. 2009-2012
5. dr inż. Aleksander Karwiński Opracowanie konstrukcji oraz technologii wykonania zawieszenia hydroaktywnego w mobilnych obiektach bezzałogowych odpornych na zagrożenie typu IED. 2010-2013