Poczta IOd IOd | En | Wersja dla osób słabowidzących

Aktualizacja: 2014-09-05 07:49:41   Drukuj

Centrum Polskiego Odlewnictwa

Uwaga: Zapraszamy do nowej strony Centrum Polskiego Odlewnictwa dostępnej pod adresem: https://iod.krakow.pl/cpo

 

Centrum Polskiego Odlewnictwa

ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków

Sygnalizowana od kilku lat idea stworzenia zinstytucjonalizowanej formy konsolidacji branży odlewniczej, ważnej z punktu widzenia gospodarki narodowej, została zrealizowana w postaci powołania z upoważnienia organów statutowych:

  - INSTYTUTU  ODLEWNICTWA
  - ODLEWNICZEJ  IZBY  GOSPODARCZEJ
      oraz
  - STOWARZYSZENIA  TECHNICZNEGO  ODLEWNIKÓW  POLSKICH - Zarząd   Główny
w dniu 17 lipca 2000 roku w Instytucie Odlewnictwa  CENTRUM  POLSKIEGO  ODLEWNICTWA.

 

 

INSTYTUT ODLEWNICTWA

 
ODLEWNICZA IZBA GOSPODARCZA

  STOP
Zarząd Główny


Do podstawowych zadań Centrum Polskiego Odlewnictwa należeć będą:

 • systematyczny i systemowy monitoring odlewnictwa w oparciu o obligatoryjną sprawozdawczość i analizy statystyczne,
 • analizy rynku głównych branż odbiorców odlewów pod kątem ich tendencji rozwojowych oraz wymagań stawianych odlewom jako komponentom wyrobów finalnych,

 • analizy światowych rynków, konkurencji międzynarodowej, trendów i tendencji rozwoju technologii odlewniczych oraz upowszechnianie informacji poprzez wydawnictwa i sieci internetowe,

 • analizy ewolucji cen podstawowych i pomocniczych surowców oraz materiałów, a także energii i robocizny w kraju i zagranicą jako podstawowych elementów kosztów i cen odlewów na międzynarodowym rynku konkurencyjnym,

 • koordynacja działalności naukowo-badawczej i rozwojowej w celu optymalizacji wykorzystania budżetowych środków finansowych Komitetu Badań Naukowych, kierowanych na projekty celowe, granty badawcze oraz na realizację innych działań zaplecza badawczo-rozwojowego odlewnictwa, w tym na działalność informacyjną oraz na realizację innych działań na rzecz zwiększenia wykorzystania środków Unii Europejskiej (UE) na badania i rozwój, ze szczególnym uwzględnieniem 5. Ramowego Programu,

 • zwiększenie aktywności działań w zakresie pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom odlewniczym, z wykorzystaniem dostępnych środków państwowych i zagranicznych,

 • działalność konsultingowa oraz doradcza w sprawach związanych z opracowaniem programów naprawczych oraz procesami upadłości i likwidacji, z uwzględnieniem bazy danych o możliwościach zakupu maszyn i urządzeń z likwidowanych odlewni,

 • prowadzenie i udostępnianie bazy danych w zakresie dostaw materiałów, aparatury i urządzeń dla odlewni, z uwzględnieniem promocji polskich dostawców,

 • stała ekspozycja i bazy danych oraz ofert dla odbiorców i użytkowników odlewów,

 • opracowanie zasad unikania dumpingu i nieuczciwej konkurencji oraz uczestnictwo w sporach i rozstrzygnięciach wynikających z tego powodu,

 • koordynacja szkolenia personelu odlewni z uwzględnieniem standardów i wymagań UE,

 • koordynacja organizacji seminariów, sympozjów, konferencji, imprez targowych i innych imprez odlewniczych,

 • opracowanie i aktywny udział w realizacji strategii rozwoju branży odlewniczej w Polsce.