Poczta IOd IOd | En | Wersja dla osób słabowidzących

Aktualizacja: 2014-09-12 07:50:11   Drukuj

Celowe

Projekty celowe zakończone

Lp. Kierownik projektu Tytuł projektu Termin realizacji
1.  mgr inż. Andrzej Gwiżdż
 Opracowanie i wdrożenie do produkcji typoszeregu zasuw klinowych z króćcami rur PE do gazociągów z rur PE. 30.08.2013
 2. mgr inż. Zbigniew Stefański Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji nowego typu wysokiej jakości materiałów ceramicznych przeznaczonych do wykonywania form i odlewów metodą odlewania precyzyjnego.  31.10.2013
 3.  mgr inż. Mieczysław Kuder  Opracowanie i wdrożenie nowej konstrukcji węzła uszczelniająco-zwrotnego typoszeregu żeliwnych zaworów zwrotnych, spełniającego wymagania normy PN-EN 1074-3:2002.  31.10.2013
 4.  mgr inż. Władysław Madej  Opracowanie nowoczesnej, efektywnej ekonomicznie technologii i uruchomienie produkcji wysokiej jakości odlewów do uchwytów obróbkowych.  31.10.2013
 5.  dr inż. Zdzisław Żółkiewicz  Opracowanie i wdrożenie technologii uszczelniania odlewów armatury przemysłowej z brązu, pracujących w ekstremalnych warunkach (ciśnienie, woda morska). 31.10.2013