Poczta IOd IOd | En | Wersja dla osób słabowidzących

Aktualizacja: 2014-09-17 06:57:09   Drukuj

Prezentacja Firmy

Instytut Odlewnictwa (IOd), założony w roku 1946, w Krakowie jest wiodącą jednostką państwową prowadzącą działalność naukowo-badawczą na rzecz przemysłu odlewniczego w Polsce pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki. W uznaniu osiągnięć na polu nauki i innowacji, Instytut został zaliczony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do grupy instytucji B+R o najwyższej w rankingu ocenie A. Instytut zatrudnia 113 pracowników, w tym 55 pracowników naukowych, a w tym 7 profesorów i 24 doktorów.

Instytut posiada najbardziej nowoczesne programy do komputerowej symulacji procesów odlewniczych (MAGMA, ABAQUS, FluidFlow, PANDAT) i zaawansowane urządzenia do szybkiego prototypowania, topienia stopów metali i małoseryjnej produkcji elementów odlewanych ze stopów Al, Mg, Zn, Sn, Cu, Ni, Fe, Co, Ti, z kompozytów metalowo-ceramicznych, funkcjonalnych materiałów gradientowych, jak również wysokoporowatych metali i stopów, stosując technologie, takie jak: tradycyjne odlewanie w formach z masy piaskowej i w formach metalowych, odlewanie precyzyjne oraz technologie zaawansowane, w których ciśnienie jest elementem wspomagającym proces odlewania (prasowanie w stanie ciekłym, odlewanie pod wysokim ciśnieniem, odlewanie niskociśnieniowe, odlewanie odśrodkowe, prasowanie izostatyczne na gorąco).

Struktura organizacyjna Instytutu obejmuje, między innymi: Centrum Projektowania i Prototypowania, Centrum Badań Wysokotemperaturowych, Zespół Laboratoriów Badawczych, Biuro Certyfikacji i Normalizacji oraz Centrum Doskonałości dla Zaawansowanych Technologii Odlewniczych, którego działalność skupia się na różnych aspektach integracji polskiego potencjału badawczo-rozwojowego w dziedzinie nauki i technologii odlewniczej i wkomponowania go w Europejską Przestrzeń Badawczą (ERA).

Roczny budżet wynosi około 7 mln euro, z czego około 80% jest generowane z projektów badawczych przyznawanych na zasadach konkursu oraz z zamówień składanych przez przemysł.