Poczta IOd IOd | En | Wersja dla osób słabowidzących

Aktualizacja: 2016-06-17 10:52:14   Drukuj

Wydawnictwa książkowe

Wykaz oferowanych do sprzedaży wydawnictw oraz ich ceny podane są na druku zamówienia (do wydrukowania).
 
Informacje o sprzedaży

Wydawnictwa przesyłamy za zaliczeniem pocztowym. Do ceny wydawnictw doliczany jest koszt przesyłki uzależniony od wielkości zamówienia.
Wydawnictwa można zamówić:
      - listownie - Instytut Odlewnictwa, ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków
      - faxem - (48 12) 26 60 870
      - e-mailem - marta.konieczna@iod.krakow.pl lub anna.samek@iod.krakow.pl

Zamówienie nie musi być składane na naszym druku.


Osoby do kontaktu:
      Anna Samek-Bugno,   tel. (48 12) 26 18 255,  e-mail:  anna.samek@iod.krakow.pl
      Marta Konieczna      tel. (48 12) 26 18 381,  e-mail:  marta.konieczna@iod.krakow.pl

 

   

Jerzy J. Sobczak

MISTRZ LEONARDO DA VINCI. INŻYNIER RENESANSU

Daniel Szymonik

JAK SKUTECZNIE OPRACOWAĆ APLIKACJĘ O DOFINANSOWANIE PROJEKTU?
Studium na przykładzie projektów badawczo-rozwojowych oraz innowacyjnych realizowanych przez jednostki naukowe w obszarze nauk technicznych i inżynieryjnych

Collective work supervised by
Jerzy J. Sobczak

FORECASTS AND DEVELOPMENT TRENDS IN GLOBAL AND NATIONAL FOUNDRY INDUSTRY

Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Balińskiego

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, BADAWCZA I ROZWOJOWA ORAZ WSPOMAGAJĄCA BADANIA W LATACH 2012-2013

Ludmil Drenchev, Jerzy J. Sobczak

SELF-HEALING MATERIALS AS BIOMIMETIC SMART STRUCTURES

 

Praca zbiorowa pod red. Jerzego J. Sobczaka

PROGNOZY I TRENDY ROZWOJOWE W ODLEWNICTWIE KRAJOWYM I ŚWIATOWYM

Collective work supervised by Maik Gude and Anna Boczkowska

3D TEXTILE REINFORCED CARBON FIBER ALUMINUM MATRIX COMPOSITES FOR LIGHTWEIGHT APPLICATIONS

Praca zbiorowa

INNOWACJE W ODLEWNICTWIE CIŚNIENIOWYM. Cz. VI

Praca zbiorowa pod red. Jerzego J. Sobczaka

PROGNOZY I TRENDY ROZWOJOWE W ODLEWNICTWIE KRAJOWYM I ŚWIATOWYM

Collective work supervised by
Jerzy J. Sobczak

FORECASTS AND DEVELOPMENT TRENDS IN GLOBAL AND NATIONAL FOUNDRY INDUSTRY

Krzysztof Regulski,
Stanisława Kluska-Nawarecka

KNOWLEDGE INTEGRATION COMPUTER TOOLS AND ALGORITHMS IN THE IMPROVEMENT OF THE PRODUCTION PROCESSES OF CAST-STEEL CASTINGS

Natalia Sobczak

WPŁYW DODATKÓW STOPOWYCH NA WYSOKOTEMPERATUROWE WŁAŚCIWOŚCI CIEKŁYCH STOPÓW NIKLU ORAZ ICH ODDZIAŁYWANIE WZAJEMNE Z WYBRANYMI TLENKAMI METALI

Praca zbiorowa
pod red. Andrzeja Pytla

NOWOCZESNE TWORZYWA ODPORNE NA ZMĘCZENIE CIEPLNE. CZĘŚĆ I: ZAGADNIENIA BADAWCZE

Ed. Jerzy J. Sobczak

FORECASTS AND DEVELOPMENT TRENDS IN GLOBAL AND NATIONAL FOUNDRY INDUSTRY

A. Klasik, J. Sobczak, K. Pietrzak,
N. Sobczak, A. Wojciechowski

INFLUENCE OF MULTIPLE REMELTING OF PARTICULATE REINFORCED CAST ALUMINUM COMPOSITES ON THEIR PROPERTIES AND STRUCTURE

Edward Jan Czekaj

BEZNIKLOWE SILUMINY TŁOKOWE O PODWYŻSZONEJ STABILNOŚCI WYMIAROWEJ

Praca zbiorowa

INNOWACJE W ODLEWNICTWIE CIŚNIENIOWYM. Cz. V

Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Balińskiego

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, BADAWCZA I ROZWOJOWA ORAZ WSPOMAGAJĄCA BADANIA W 2011 ROKU

Praca zbiorowa pod red. Jerzego J. Sobczaka

PROGNOZY I TRENDY ROZWOJOWE W ODLEWNICTWIE KRAJOWYM I ŚWIATOWYM

Zbigniew Górny

ODLEWNICTWO METALI NIEŻELAZNYCH
Badania doświadczalne i symulacyjne oraz studia prowadzone przez autora w Instytucie Odlewnictwa w latach 1950-2010J.J. Sobczak

CASTING IN THE DEVELOPMENT
OF CIVILIZATIONJ.J. Sobczak, Rajiv Asthana,
Bob Coleman, Robert M. Purgert

VADEMECUM OF CAST METAL MATRIX COMPOSITE MATERIALS - A SET OF BASIC CONCEPTS

VADEMECUM ODLEWANYCH METALOWYCH MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH - ZBIÓR PODSTAWOWYCH POJĘĆ 

 

Janina M. Radzikowska

PIĘKNO ZAKLĘTE W METALU

Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego J. Sobczaka

65 LAT INSTYTUTU ODLEWNICTWA 1946-2011

Ed. Jerzy J. Sobczak

FORECASTS AND DEVELOPMENT TRENDS IN GLOBAL AND NATIONAL FOUNDRY INDUSTRY

J.J. Sobczak

VADEMECUM ODLEWANYCH METALOWYCH MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH. ZBIÓR PODSTAWOWYCH POJĘĆ Z ILUSTRACJAMI

J.J. Sobczak

ODLEWNICTWO W ROZWOJU CYWILIZACJI

Praca zbiorowa pod redakcją Natalii Sobczak i Marty Homy

MAŁOPOLSKIE CENTRUM INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW. NOWE MOŻLIWOŚCI BADAWCZE INSTYTUTU ODLEWNICTWA

Praca zbiorowa
INNOWACJA W ODLEWNICTWIE CIŚNIENIOWYM
Część IV

 

Zbigniew Górny
MIEDŹ I JEJ STOPY O WYSOKIEJ KONDUKTYWNOŚCI. STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI. ODLEWANIE I TOPIENIEPraca zbiorowa
pod red. A. Balińskiego
 
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, BADAWCZA I ROZWOJOWA ORAZ WSPOMAGAJĄCA BADAWNIA W 2010 ROKU. Wybrane zagadnienia

Wydawnictwa książkowe cd >>