Poczta IOd IOd | En | Wersja dla osób słabowidzących

Aktualizacja: 2016-09-30 10:17:06   Drukuj

Zakład Stopów Żelaza

Kontakt:   Kierownik Zakładu:   dr hab. inż. Zenon Pirowski

   e-mail:    zenon.pirowski@iod.krakow.pl
   tel:          (48 12) 26 18 125
   fax:         (48 12) 26 60 870
Skład osobowy:
Zastępca Kierownika Zakładu:
mgr inż. Marek Kranc

 marek.kranc@iod.krakow.pl

 tel.   (48 12) 26 18 205  
 
mgr inż. Mieczysław Kuder  mieczyslaw.kuder@iod.krakow.pl  tel.   (48 12) 26 18 189  
mgr inż. Andrzej Pytel  andrzej.pytel@iod.krakow.pl  tel.   (48 12) 26 18 239
mgr inż. Waldemar Uhl  waledmar.uhl@iod.krakow.pl  tel.   (48 12) 26 18 304
mgr inż. Jacek Wodnicki  jacek.wodnicki@iod.krakow.pl  tel.   (48 12) 26 18 197
mgr inż. Krzysztof Jaśkowiec  krzysztof.jaskowiec@iod.krakow.pl  tel.   (48 12) 26 18 304
       inż. Adam Bitka  adam.bitka@iod.krakow.pl  tel.   (48 12) 26 18 206
 
mgr inż. Wacław Ptak  waclaw.ptak@iod.krakow.pl  tel.   (48 12) 26 18 304  
              Wacław Oleksy  waclaw.oleksy@iod.krakow.pl  tel.   (48 12) 26 18 304  
Oferuje:
 • W zakresie metalurgii i technologii:
  • modernizację wydziałów wytwarzania żeliwa i staliwa,
  • opracowywanie i wdrażanie technologii wytwarzania różnych gatunków żeliwa sferoidalnego, wermikularnego, stopowego i staliwa,
  • opracowywanie i wdrażanie do produkcji sferoidyzatorów, modyfikatorów i odtleniaczy do żeliwa i staliwa.
 • W zakresie topienia, pomiarów i obróbki cieplnej:
  • topienie i odlewanie stopów na osnowie Fe, Co, Ni, w skali laboratoryjnej, próby badawcze, produkcja małoseryjna,
  • badania erozyjne metali, stopów i materiałów ceramicznych,
  • wykonywanie odlewanych wzorców spektrometrycznych dla stopów żelaza (oferta),
  • wykonywanie pomiarów zmian wielkości fizycznych stopów odlewniczych podczas topienia,
  • zalewania i krzepnięcia z wykorzystaniem techniki komputerowej,
  • wykonywanie termoelementów Pt-Rd-Pt, Ni-Cr oraz doradztwo w zakresie pomiarów temperatury,

Posiadana aparatura:

 • Piece do topienia

  RADYNE AMF 45/150 - piec indukcyjny średniej częstotliwości:
 • przetwornik tyrystorowy 100 TR3 R , moc - 100 kW
 • trzy tygle wymiennie do topienia o poj.100,60 i 40 kg
 • wyłożenie: R100 - zasadowe lub kwaśne, R60 - zasadowe lub kwaśne, R40/Gr-tygiel grafitowy,
 • częstotliwość - 2-3 kHz dostrajana automatycznie
 • wydajność topienia - 50-100 kg/h,
 • zastosowanie - topienie i odlewanie stopów na osnowie Fe, Co, Ni, Cu - próby badawcze i technologiczne produkcja małoseryjna, jednostkowa

          PIEC KOPP - próżniowy dwukomorowy piec indukcyjny średniej częstotliwości do odlewania odlewów precyzyjnych:

 • zasilanie - z przetwornika pieca RADYNE
 • pojemność tygla - 40 kg
 • wyłożenie tygla - zasadowe, obojętne, kwaśne, grafitowe
 • wydajność topienia - 40kg/godz.
 • komora topienia: pojemność 1280 dcm3,próżnia 10-4 hPa
 • komora form: pojemność 1025 dcm3, próżnia 10-3 hPa
 • zastosowanie: topienie stopów specjalnych na osnowie Fe, Co, Ni, Cr, Cu, próby badawcze, produkcja jednostkowa i małoseryjna odlewów precyzyjnych (technologia Shawa, wytapiane modele, kokile).

 

 • Piece do obróbki cieplnej

             Komorowy typu POK, wgłębne typu PEGAT, piec laboratoryjny solny, piece laboratoryjne.

 • Zakład opracowuje procesy obróbki cieplnej odlewów i części maszyn z żeliwa, staliwa, stali i ze stopów metali nieżelaznych oraz wykonuje obróbkę cieplną tych części, a mianowicie: wyżarzanie, ulepszanie cieplne, hartowanie z przemianą izotermiczną, nawęglanie, przesycanie, starzenie w następujących piecach: 
  • komorowy do temperatury 1000oC, wymiary komory 740x540x1200 mm,
  • wgłębny do temperatury 700oC, wymiary komory 610x900 mm,
  • wgłębny do temperatury 950oC, wymiary komory 480x690 mm,
  • sylitowy do temperatury 1350oC, wymiary komory 300x300x600 mm,
  • wannowy solny do temperatury 500oC, wymiary komory 300x300x500 mm.
 • Na życzenie zamawiającego przeprowadza się ciągłą rejestracją temperatury procesu.
 

          Linia technologiczna do obróbki cieplnej żeliwa sferoidalnego w procesie wytwarzania żeliwa ADI

 • W skład linii wchodzi piec komorowy do procesu austenityzacji żeliwa, wanna solna (do hartowania z przemianą izotermiczną), urządzenie do mycia i suszenia oraz ładowarka wsadu.
 • Dane techniczne pieca:
  • wymiary przestrzeni użytecznej 610x910x460 mm
  • maksymalna ładowność brutto 350 kg
  • temperatura znamionowa 1000oC
 • Wanna solna:
  • kąpiel solna - mieszanina saletry sodowej i potasowej o temperaturze pracy 280 - 450oC
  • wymiary przestrzeni użytecznej 610x910x460 mm
  • maksymalna ładowność brutto 350 kg
 • Piec może być również wykorzystywany do normalizowania oraz różnych procesów wyżarzania. Posiada możliwość programowania cykli cieplnych.

          Piec Multitherm N41/M prod. NABERTHERM (firma niemiecka)

 • szczelna mufla,
 • komora: wymiary: 320×450×150 mm, pojemność: 20 l,
 • moc: 13 kW,
 • atmosfera ochronna dla wsadu N2 lub Ar,
 • ciśnienie maks.: 0,1 bar (0,01 MPa),
 • zakres temperatury: do 1100oC,
 • dokładność regulacji temperatury przy izotermicznym wygrzewaniu: ok. 5K w temperaturze 1000oC (możliwość zwiększenia dokładności po specjalnym cechowaniu na życzenie zleceniodawcy),
 • możliwość zaprogramowania cyklu lub cykli przebiegu obróbki cieplnej (szybkość nagrzewania i stygnięcia; czas wygrzewania). 
 • Przeznaczenie: obróbka cieplna metali w szczególności z zastosowaniem atmosfery ochronnej, obróbka cieplna innych materiałów pod warunkiem znajomości składu chemicznego.

 • Aparatura kontrolno - pomiarowa
  • Stanowisko rejestrująco - pomiarowe
   • rejestrator 15-kanałowy do pomiarów wielkości takich jak: temperatura, skurcz, oporność elektryczna, w czasie zalewania i krzepnięcia odlewów
   • komputer typu IBM do programowania i przetwarzania danych pomiarowych i wyników
  • Przenośne zestawy do pomiaru temperatury ciekłego metalu, skład zestawu:
   • termopary Pt/PtRh oraz mierniki cyfrowe
   • zakres pomiarowy: do 1800oC
   • zastosowanie: pomiar temperatury ciekłych metali i stopów

                        15 kanałowy rejestrator MrAC-15 wraz z wyposażeniem firmy JOTA s.c.
 • Aparatura do badań materiałowych metali i stopów
  • Stanowisko do badań erozyjnych materiałów (własnej konstrukcji)
  • DYNATEST S.C. - przenośny aparat do pomiaru twardości na zasadzie metody Rockwell‘a,
   • z czytnikiem cyfrowym i zapisem wyników pomiaru
   • pomiary: wgłębnik diamentowy, wgłębnik kulkowy 1/16"
   • możliwość odczytu w skalach: HRC, 1HB30, 2HB30, HB5, Hb10, HV, HRA-SHORE
  • Twardościomierz uniwersalny typ DIA 2B, umożliwiający pomiar twardości metodami: Rockwell‘a, Brinell‘a, Vickersa
   • pomiary: stożkiem diamentowym lub kulkami: 2,5 / 5 / 10 mm
   • pomiary twardości metali i stopów w skalach: HRC, HRB, HB, HV
 • HYDRIS – system do pomiaru wolnego wodoru w stopach żelaza

 • LUCIA – program do analizy obrazu
 • ATAS – system analizy termicznej żeliwa

 • CELOX FOUNDRY – system do pomiaru aktywności tlenu w stopach żelaza

 • Urządzenia do badania odporności na zmęczenie cieplne tworzyw metalowych