Poczta IOd IOd | En | Wersja dla osób słabowidzących

Aktualizacja: 2016-09-30 10:48:40   Drukuj

Zespół Laboratoriów Badawczych

Kontakt: Kierownik Zespołu Laboratoriów Badawczych   
                   dr inż. Małgorzata Hosadyna-Kondracka


e-mail:    
tel.          (48 12) 26 18 229
fax.         (48 12) 26 60 870


 

Zobacz:   Folder Zespołu Laboratoriów Badawczych

Nowa  aparatura  do  badań  materiałów  odlewniczych

Wykaz aparatury naukowo-badawczej zakupionej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego SPO-WKP  
Uniwersalny twardościomierz Zwick ZHU 250
Przeznaczony do pomiaru twardości metali wg następujących metod: Vickers, Brinell i Rockwell 
     - automatyczny pomiar twardości
     - możliwość programowania przebiegu siły w cyklu pomiarowym w funkcji np. czasu
     - automatyczne ustawienie ostrości (ogniskowanie) odcisku na matówce z możliwością korekty ręcznejNowoczesne urządzenia pomocnicze do przygotowywania szlifów metalograficznych: 

Automatyczna przecinarka metalograficzna do cięcia na mokro z możliwością cięcia ręcznego DISCOTOM - 6 firmy STRUERS
Wyposażona:
     - w układ chłodzenia w czasie cięcia, pracujący w obiegu zamkniętym z możliwością mycia komory do pracy
     - stół przesuwny o regularnym elektronicznie sterowanym posuwie z rowkami do mocowania uchwytów i przedmiotu ciętego
     - kontrolę obciążenia podczas cięcia wraz z automatyczną redukcją posuwu w przypadku przeciążenia
     - wskaźnik dopuszczalnego obciążenia, możliwość programowania położenia stołu w czasie pracy w cyklu automatycznym
     - możliwość cięcia: długich przedmiotów, wystających poza komorę cięcia do 500 mm długości w tym przedmiotów o średnicy do 80 mm 


Szlifierko - polerka metalograficzna TetraPol - 35 firmy STRUERS
W pełni zautomatyzowane urządzenie służące do przygotowywania zgładów metalograficznych.
     - automatyczne dozowanie zawiesin polerskich (różnych dla różnych materiałów) i regulowany docisk głowicy zapewniają otrzymanie zgładów metalograficznych o wysokiej i powtarzalnej jakości.
     - możliwość programowania i odczytu na wyświetlaczu pełnego opisu tekstowego każdego parametru procesu.

Uwaga: Przygotowanie zgładów metalograficznych odbywa się zgodnie z procedurami opracowanymi przez firmę STRUERS i zawartymi w przewodniku METALOG GUIDE oraz w oparciu o własne doświadczenie w zakresie przygotowania próbek metalograficznych.


Polerka elektrolityczna LectroPol - 5 firmy STRUERS
Zawiera zespół sterujący do aparatu do polerowania elektrolitycznego z zewnętrznym aparatem do trawienia oraz zespół polerujący, wyposażony w jeden komplet przysłon maskujących i w dwa pojemniki na elektrolit
     - posiada funkcje skanowania, umożliwiającą określenie parametrów polerowania dla nowych materiałów oraz możliwość wewnętrznego programowania parametrów polerowania 
     - podwyższone ramię do polerowania próbek o wysokości do 100 mm


Maszyna wytrzymałościowa firmy INSTRON 8800M, 100 kN z piecem firmy MAYTEC, z komorą niskotemperaturową 
Po modernizacji oprogramowania i elektronicznych układów sterujących wyposażona w system sterowania "Fast Track 8800", cyfrową elektronikę sterującą wraz z wieżą i konsolą programowalną. Oprogramowanie do badań zmęczeniowych, dynamicznych "Wavemaker" i do badań statycznych "BlueHill 2" wraz z aplikacjami do testów: rozciągania, ściskania, zginania, cyklicznych  


Mikroskop skaningowy STEREOSCAN 420 mikroanalizator rentgenowski EDS LINK ISIS 300
Zmodernizowano oprogramowanie i przystosowano do współpracy z aktualnie obowiązującym do analizy i edycji obrazów cyfrowych.  


Spektrometr absorpcji atomowej, typ SOLAAR M6, firmy THERMO E. C. do pracy w technice płomieniowej i z kuwetą grafitową
Przeznaczony do analizy składu chemicznego metali i innych materiałów odlewniczych, po uprzednim przeprowadzeniu próbki do roztworu.
     - możliwość oznaczenia zawartości procentowej ok. 60 pierwiastków w próbce
     - przy pracy w technice z kuwetą grafitową możliwe jest oznaczenie bardzo niskich zawartości pierwiastków (od kilku ppm) i z niewielkich naważek 


Zakup aparatury naukowo - badawczej dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (75%) oraz krajowych środków publicznych (25%).