Poczta IOd IOd | En | Wersja dla osób słabowidzących

Aktualizacja: 2016-09-30 09:51:38   Drukuj

Centrum Projektowania i Prototypowania

 

Kontakt:            Kierownik Zakładu dr hab. inż. Aleksander Karwiński, prof. nadzw.
                         e-mail: aleksander.karwinski@iod.krakow.pl
                         tel. (48 12) 26 18 115
                         fax. (48 12) 26 60 870

Skład osobowy:                  
  Zastępca Kierownika Zakładu:                
  mgr inż. Wojciech Leśniewski
      wojciech.lesniewski@iod.krakow.pl       tel. (48 12) 26 18 303
                   
  dr inż. Zbigniew Pączek       zbigniew.paczek@iod.krakow.pl       tel. (48 12) 26 18 118
  dr inż. Katarzyna Szczepaniak-Lalewicz       katarzyna.szczepaniak@iod.krakow.pl       tel. (48 12) 26 18 120
  dr inż. Zdzisław Żółkiewicz       zdzislaw.zolkiewicz@iod.krakow.pl       tel. (48 12) 26 18 121
  mgr inż. Sebastian Dziedzic       sebastian.dziedzic@iod.krakow.pl       tel. (48 12) 26 18 127
  mgr inż. Andrzej Gil       andrzej.gil@iod.krakow.pl       tel. (48 12) 26 18 127
  mgr inż. Piotr Kowalski       piotr.kowalski@iod.krakow.pl       tel. (48 12) 26 18 128
  mgr inż. Marcin Małysza       marcin.malysza@iod.krakow.pl       tel. (48 12) 26 18 131
  mgr inż. Krzysztof Wańczyk       krzysztof.wanczyk@iod.krakow.pl       tel. (48 12) 26 18 129
  mgr inż. Piotr Wieliczko       piotr.wieliczko@iod.krakow.pl       tel. (48 12) 26 18 303
  mgr inż. Robert Żuczek       robert.zuczek@iod.krakow.pl       tel. (48 12) 26 18 131
  mgr Marek Wawrylak       marek.wawrylak@iod.krakow.pl       tel. (48 12) 26 18 303
  inż. Stanisław Pysz       stanislaw.pysz@iod.krakow.pl       tel. (48 12) 26 18 313
  inż. Stanisław Stożek       stanislaw.stozek@iod.krakow.pl       tel. (48 12) 26 18 303
 
     
     


Pracownia Projektowania Procesów Technologicznych

Kontakt:

Kierownik Pracowni   mgr inż. Wojciech Leśniewski

e-mail:   wojciech.lesniewski@iod.krakow.pl
tel.        (48 12) 26 18 303
fax.       (48 12) 26 60 870

Zakres działania:

 • Badanie zjawisk fizykochemicznych zachodzących w procesie powstawania warstwy ceramicznej, w aspekcie poprawy jakości odlewów;
 • Opracowanie technologii z udziałem nowej generacji ciekłych mas ceramicznych przeznaczonych na formy do wykonywania odlewów ze stopów Ti, Ni, Co oraz materiałów kompozytowych w próżniowym indukcyjnym piecu odśrodkowym SuperCast;
 • Badanie zjawisk zachodzących w odlewach i materiałach kompozytowych w warunkach wysokiej temperatury i wysokiego ciśnienia izostatycznego - prasa izostatyczna HIP AIP30-10H.

 

Pracownia Prototypowania

Kontakt:

Kierownik Pracowni   mgr inż. Piotr Kowalski

e-mail:   piotr.kowalski@iod.krakow.pl
tel.        (48 12) 26 18 128
fax.       (48 12) 26 60 870

Zakres działania:

 • Dobór właściwych technologii wytwarzania dla części prototypowych;
 • Wykonywanie modeli technikami szybkiego prototypowania: 3D Printing, FDM, LOM, DotJet (Solidscape);
 • Wytwarzanie prototypowych odlewów technikami precyzyjnymi i tradycyjnymi;
 • Wykonywanie matryc silikonowych i modeli woskowych;
 • Opracowanie technologii odlewniczych i przygotowanie dokumentacji konstrukcyjnych oprzyrządowania odlewniczego;
 • Odtwarzanie dokumentacji technicznej istniejących części;
 • Kontrola wymiarowa w postaci kolorowej mapy odchyłek oraz konkretnych wymiarów na podstawie 2D i 3D rysunków klienta;
 • Konwersja zeskanowanych obiektów do postaci edytowalnych rysunków CAD (*.igs, PARASOLID, *.step);
 • Archiwizacja 3D rzeźb i obiektów muzealnych;
 • Opracowanie i wdrażanie technologii wytwarzania odlewów artystycznych;
 • Wykonywanie małogabarytowych odlewów artystycznych.

 

Pracownia Projektowania Komputerowego Procesów Odlewniczych

Kontakt:

Kierownik Pracowni   inż. Stanisław Pysz

e-mail:   stanislaw.pysz@iod.krakow.pl
tel.        (48 12) 26 18 313
fax.       (48 12) 26 60 870

Zakres działania:

 • Modelowanie CAD - Solid Works, Solid Edge;
 • Analiza i optymalizacja konstrukcji - Ansys;
 • Analiza i optymalizacja technologii odlewania - MAGMASoft, Flow3D;
 • Modelowanie właściwości odlewniczych i eksploatacyjnych;
 • CAD-Ansys-MAGMA-Flow3D-Ansys.

 

 

Zakład wyposażony jest w nowoczesne stanowiska badawcze, pomiarowe i techniczne, w tym do:

 • pomiaru wielkości cząstek od 0,5 do 1000 mm oraz charakterystyki ich rozkładu w zawiesinach, z zastosowaniem metody fotonowej spektroskopii korelacyjnej (PCS),
   

 • pomiaru właściwości reologicznych ciekłych woskowych mas modelowych, cieczy koloidalnych oraz ciekłych mas ceramicznych (zawiesin materiału ceramicznego),
     

 • oznaczania parametrów termofizycznych mas ceramicznych (urządzenie PR-25/1750),

 • pomiaru właściwości wytrzymałościowych wraz z możliwością rejestracji wyników pomiarów i przepuszczalności mas formierskich i rdzeniowych,

 • pomiaru chropowatości powierzchni formy ceramicznej (Aparat Hommeltester T500),
   

 • oznaczania zwilżalności powierzchni modelu przez ciekłą masę ceramiczną (pomiar kąta zwilżania),
     

 

Projekty      Projekty badawcze
 • Aleksander Karwiński: "Wpływ modyfikacji powierzchniowych oraz rozmiarów cząstek na stabilność oraz własności reologiczne ciekłych mas ceramicznych, stosowanych w technice wytwarzania odlewów precyzyjnych" - 1995 - 1996,

 • Zdzisław Żółkiewicz: "Określenie wpływu wybranych gazów na ciekły metal w trakcie zgazowania się modelu polistyrenowego w procesie pełnej formy" - 1995 - 1998,

 • Jerzy Stachańczyk: "Określenie zależności pomiędzy parametrami wytwarzania (odlewanie precyzyjne + izostatyczne zagęszczanie), a właściwościami użytkowymi implantów tytanowych" - 1996 - 1999,

 • Aleksander Karwiński: "Spoiwa nowej generacji dla odlewnictwa precyzyjnego - charakterystyka fizykochemiczna i optymalizacja procesów technologicznych" - 1998 - 1999,

 • Aleksander Karwiński: "Optymalizacja właściwości technologicznych i fizykochemicznych ekologicznych, ciekłych mas ceramicznych dla odlewnictwa precyzyjnego" - 2001 - 2003,

 • Jerzy Stachańczyk: "Filtracja ciekłego staliwa - parametry i efektywność procesu" - 2003 - 2006,

 • Aleksander Karwiński: "Nowa generacja ciekłych mas ceramicznych do odlewania precyzyjnego stopów metali reaktywnych" - 2003 - 2005

 • Jacek Krokosz: Określenie parametrów technologicznych dawnych odlewów z brązu na przykładzie siekierki pochodzącej z okresu ok. 940 - 750 lat p.n.e, 2004- 2005

 • Pączek Zb. Karwiński A. KrokoszJ. i inni: Badania właściwości fizyko - mechanicznych modeli laminowanych (technika LOM) w celu bezpośredniego ich wykorzystania do wykonywania odlewów prototypowych nr 7 - T08B - 02618/2002

     Projekty celowe
 • Opracowanie technologii wykonywania modeli z polistyrenu spienionego dla potrzeb odlewnictwa.: Przedsiębiorstwo Zagraniczne SWIBAU - Bielsko-Biała.

 • Udoskonalenie metody odlewania precyzyjnego w aspekcie ochrony środowiska naturalnego i poprawy jakości odlewów.: Zakład Doświadczalny Instytutu Odlewnictwa - Kraków.

 • Uruchomienie produkcji odlewów specjalnych wg metody modeli zgazowanych w prototypowym ekologicznym oddziale doświadczalno-produkcyjnym.: Zakład Doświadczalny Instytutu Odlewnictwa - Kraków.

 • Uruchomienie produkcji odlewów armatury sanitarnej ze stopów Cu w modelowym, ergonomicznym gnieździe z zastosowaniem technologii energooszczędnych i bezodpadowych.: Krakowska Fabryka Armatur ARMATURA S.A.

 • Udoskonalenie procesu technologicznego wytwarzania cienkościennych wyrobów ceramicznych - filtrów - zapewniające wzrost wydajności i ochronę środowiska naturalnego.: FERRO-TERM - Łódź.

 • Uruchomienie doświadczalnej produkcji odlewów wg metody modeli zgazowanych w Odlewni Żeliwa w Starachowicach.: ODLEWNIE POLSKIE S.A.

 • Uruchomienie ekologicznej, doświadczalnej produkcji wysokojakościowych odlewów ciężkich z modeli styropianowych kształtowanych drogą obróbki skrawaniem.: PPU METALODLEW S.A. - Kraków.

 • Proekologiczna technologia wykonywania odlewów precyzyjnych przy zastosowaniu "wodnego" spoiwa krzemianowego Ekosil.: KRÓLMET - Zawiercie.

 • Uruchomienie produkcji systemów modyfikująco-filtrujących.: FERRO-TERM - Łódź.

 • Uruchomienie produkcji precyzyjnych skomplikowanych odlewów wg technologii wypalanych modeli styropianowych.: Zakład Doświadczalny INSTYTUTU ODLEWNICTWA - Kraków.

 • Uruchomienie proekologicznego gniazda do produkcji wysokiej jakości odlewów artystycznych ze stopów żelaza.: METALODLEW - Kraków.

 • Zastosowanie metody 3 E (ekologia, ergonomia, energooszczędność) w procesie wytwarzania odlewów precyzyjnych.: Spółdzielnia Pracy ARMATURA - Łódź.

 • Uruchomienie produkcji odlewów części nowoczesnych maszyn budowlanych ze staliwa stopowego przy zastosowaniu metody modeli zgazowanych.: KRÓLMET - Zawiercie.

 • Zastosowanie nowej generacji gipsów syntetycznych do wytwarzania odlewów artystycznych w odlewni Forma.: Pracownia Rzeźby FORMA - Kraków.

 • Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji skomplikowanych odlewów precyzyjnych z wykorzystaniem rdzeni rozpuszczalnych.: Sp.Pracy "ARMATURA" - Łódź.

 • Uruchomienie produkcji odlewów armatury okrętowej ze stopów metali nieżelaznych metodą wytapianych modeli.: ZPU "ROMBEX" Sp. z o.o. - Gdańsk

 • Uruchomienie produkcji odlewów narzędzi stosowanych w geotechnice przy zastosowaniu nowych technologii wykonywania formy.: KRÓLMET - Zawiercie.

 • Opracowanie i wdrożenie nowoczesnych metod projektowania systemów wlewowo-zasilających przepływu i filtracji (filtry ceramiczne piankowe) ciekłego metalu - symulacja komputerowa procesu.: FERRO-TERM - Łódź.

 • Zastosowanie wysokiej jakości kauczuków silikonowych do wykonywania oprzyrządowania odlewniczego w produkcji odlewów artystycznych w odlewni FORMA.: Pracownia rzeźby FORMA - Kraków

 • Konwersja elektrody spawanej na odlewaną i uruchomienie jej produkcji w formach metalowo-ceramicznych.: DOLMET - Tułowice

 • Udoskonalenie procesu wyżarzania filtrów ceramicznych piankowych - poprawa wydajności i ekologii procesu.: FERRO-TERM - Łódź

 • Uruchomienie procesu produkcyjnego precyzyjnych odlewów przy zastosowaniu nowej generacji ciekłych mas ceramicznych.: Spółdzielnia Pracy ARMATURA - Łódź

 • Opracowanie i wdrożenie komputerowego systemu wspomagania sterowania temperaturą metalu w technologii dupleks.: Odlewnia Żeliwa Simiński-Ordon - Poczesna, Zawodzie

 • Uruchomienie produkcji wielkogabarytowych, precyzyjnych odlewów ze stopów metali nieżelaznych.: Zakład Produkcyjno-Usługowy ROMBEX - Gdańsk

     Projekty unijne
 • Aleksander Karwiński, Żółkiewicz Zdzisław, Stachańczyk Jerzy, Leśniewski Wojciech-współrealizatorzy projektu UE wspólnie z Instytutem Inasmet w Hiszpanii oraz Odlewnią Królmet projektu pt. "Zastosowanie form magnetycznych do wykonywania odlewów technologią Lost Foam "MAGNET MOULD"

 • Aleksander Karwiński, Piotr Wieliczko: "Scientific Network Surfactants and Dispersed Systems in Theory and Practise", network SURUZ

 • Jerzy Stachańczyk, Aleksander Karwiński: New technologies in the european precision foundry industry - the SARE European Network

     Projekty strukturalne
 • Projekt strukturalny SPWOKP pt. "Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez organizację i dodatkowe wyposażenie Centrum Szybkiego Prototypowania w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie." Działanie 1.4., Poddziałanie 1.4.2.


Prace dla przemysłu
 
Pracownicy zakładu realizowali wiele prac (około 100) finansowanych bezpośrednio przez przemysł - badawczych, rozwojowych, wdrożeniowych - między innymi dla następujących zakładów:
 • Odlewnia Królmet - oddziały Zawiercie i Radom,
 • Odlewnia Metalodlew - Kraków,
 • Huta Mała Panew - Ozimek,
 • Krakowska Fabryka Armatur,
 • Odlewnia Żeliwa Simiński-Ordon - Poczesna k/Częstochowy,
 • PIO Specodlew - Kraków,
 • Odlewnia Staliwa Łabędy - Gliwice,
 • Chem-Plast - Kedzierzyn Kożle,
 • Pracownia Rzeżby FORMA - Kraków,
 • Odlewnia Rombex - Gdańsk,
 • Spółdzielnia Pracy ARMATURA - Łódź,
 • Fabryka Narzędzi GONAR - Katowice,
 • Wytwórnia Aparatury Wtryskowej - Mielec,
 • "Dolmet" - Tułowice,
 • "Innowacja" - Nowa Dęba,
 • Fabryka Narzędzi GONAR - Katowice,
 • "Innowacja" - Nowa Dęba,
 • FerroTerm Łódź,
 • KGHM Głogów,
 • POLCAST Szczecin,
 • Odlewnie Polskie - Odlewnia Żeliwa Starachowice
Przykładowe tematy prac:
 • Technologia wykonywania odlewów precyzyjnych metodą wytapianych modeli ze stopów magnezu.
 • Uruchomienie produkcji cienkościennych wyrobów ceramicznych - filtrów w FerroTerm Łódź.
 • Badania możliwości wprowadzenia stopów systemu Cr-Ni-N do budowy okrętowych śrub napędowych.
 • Uruchomienie produkcji nowej generacji odlewów wstawek hamulcowych w Odlewni Żeliwa i Metali Nieżelaznych SPOMEL Lębork.
 • Wykonanie modeli woskowych oraz form ceramicznych odlewów artystycznych dla PPU Metalodlew Kraków.
 • Wykonanie serii odlewów łopatek wraz z badaniami kontrolnymi wg planu prób WT-4-018301.
 • Uruchomienie produkcji systemów filtrująco-modyfikujących INFER w FerroTerm Łódź.
 • Wdrożenie nowej technologii wytwarzania odlewów precyzyjnych w odlewni precyzyjnej ARMATURA Łódź.
 • Wdrożenie technologii wytwarzania ciężkich odlewów wykorzystującej modele styropianowe kształtowane drogą obróbki skrawaniem w METALODLEW Kraków.
Prototypy urządzeń, aparatów
 
     Rozwiązania technologiczne:
 • Know-how procesu technologicznego wytwarzania odlewów precyzyjnych - sprzedaż do General People‘s Committee for Education and Vocational Training Tripoli Libia.
 • Licencja na produkcję modyfikatora powierzchni modeli woskowych - Incast Bolesław.
 • Licencja na produkcję spoiwa Ekosil - P.I.O. Specodlew Kraków.
 • Masa do wytwarzania ceramicznych filtrów piankowych - patent RP 181741.
 • Sposób otrzymywania spoiwa wodno - krzemionkowego, zwłaszcza dla odlewnictwa precyzyjnego" - patent RP nr 164 293 - (SILWIN).
 • Sposób otrzymywania spoiwa wodno-krzemowego zwłaszcza dla odlewnictwa precyzyjnego - patent RP 182949 - (EKOSIL).
 • Zestaw modyfikująco - filtrujący INFER do stosowania w formach odlewniczych - zgłoszenie patentowe 2001r.
 • Energooszczędna technologia "Egzocer" do stosowania w formach odlewniczych - zgłoszenie patentowe 2003r.
 • Pokrycie ceramiczne "Cyrkonkar" - zgłoszenie patentowe 2003r.

Prace prowadzone nad bezkontaktowym pomiarem temperatury żeliwa w warunkach przemysłowych zakończono opracowaniem kompletnego systemu pomiaru i rejestracji temperatury (RTO). Ten system został wyróżniony medalem na Międzynarodowych Targach Odlewniczych w Kielcach w roku 1996. Pirometr dwubarwowy ręczny wchodzący w skład systemu wyróżniono srebrnym medalem na wystawie Eureka 97. Równolegle z pozytywnymi ocenami sytemu i jego podzespołów realizowano jego instalację w kolejnych zakładach przemysłowych: Odlewnia Żeliwa Śrem, Leszczyńska Fabryka Pomp, Odlewnia Żeliwa w Kutnie-obecnie Odlewnia Żeliwa "Mikoda". W odlewni żeliwa "Wulkan" w Częstochowie system uruchomiono na zalewarkach ręcznych. Dużym wyzwaniem było podjęcie próby wykorzystania wyników temperatury zalewania form do sterowania mocą pieca kanałowego stanowiącego zalewarkę. Pracę w ramach projektu celowego nr ROW-601-2004 zrealizowano w Odlewni Żeliwa Simiński-Ordon sp.j. Wyniki pomiarów zebrane w opracowanym systemie w sposób znaczący ułatwiają obsłudze sterowanie pracą zalewarki oraz właściwy dobór parametrów technologicznych produkcji.

Prace prowadzone nad poprawą parametrów technologicznych odlewniczych form skorupowych doprowadziły do opracowania kompletnego zestawu urządzeń:

 • wiskozymetru rotacyjnego wraz oprogramowaniem komputerowym przeznaczonym do sterowania pomiarem oraz do analizy uzyskanych wyników.

 • małej trzystanowiskowej synchronicznej mieszarki laboratoryjnej,

 • foremek do wykonywania cienkich próbek masy o wymiarach 30x8x0.5mm

 • zrywarki laboratoryjnej do badania wytrzymałości próbek na rozerwanie wyposażonej w dedykowany rejestrator cyfrowy.

 • urządzenie do badania kątów zwilżania ciekłej masy na podłożu formy woskowej.

Zestaw urządzeń doposażono zakupując w Przemysłowym Instytucie Elektroniki Urządzenie PR/1750 do badania charakterystycznych punktów przemian wysokotemperaturowych materiałów ceramicznych.


Prace wspomagające działalność Instytutu:
 
 • Szkolenia dla pracowników uczelni i zakładów przemysłowych z zakresu technologii odlewania precyzyjnego, modeli zgazowywanych i artystycznych oraz z zakresu wspomagania komputerowego,

 • Opieka nad pracami dyplomowymi (Z. Żółkiewicz, A. Karwiński, J. Krokosz),

 • Promocja zawodu odlewnika w Instytucie - zwiedzanie Instytut przez grupy młodzieży szkolnej i studenckiej,

 • Promocja zawodu odlewnika poza Instytutem np. w gimnazjach na terenie Małopolski,

 • A. Karwiński: Udział w Dniach Nauki Polskiej na Ukrainie Lwów - Kijów 2004.


Publikacje


Pracownicy zakładu opublikowali ponad 250 artykułów w czasopismach krajowych, zagranicznych, wygłaszali referaty na kongresach, konferencjach, sympozjach, seminariach.

Nagrody i wyróżnienia

Inne obszary działalności
??