Poczta IOd IOd | En | Wersja dla osób słabowidzących

Aktualizacja: 2014-11-17 08:00:46   Drukuj

Biblioteka

biblioteka iod

Biblioteka Techniczna Instytutu Odlewnictwa funkcjonuje obecnie w strukturze Centrum Informacji i Promocji.

Zasoby biblioteki, gromadzone od 1946 roku, to zbiór literatury naukowej z zakresu odlewnictwa i dziedzin pokrewnych, metaloznawstwa, metalurgii, chemii, fizyki, historii techniki, ochrony środowiska, informatyki, marketingu, systemów jakości i zarządzania produkcją, itp.

       Są to:

  • wydawnictwa książkowe (ponad 19 000 voluminów);
  • wydawnictwa ciągłe: polskie i zagraniczne czasopisma oraz ich archiwalne, unikatowe egzemplarze różnych roczników;
  • roczniki Transactions of AFS; 
  • wydawnictwa własne Instytutu Odlewnictwa; 
  • sprawozdania z prac naukowo-badawczych (ok. 6 500); 
  • materiały z Międzynarodowych Kongresów Odlewniczych, konferencji międzynarodowych i krajowych z dziedziny odlewnictwa, metaloznawstwa stopów odlewniczych i inne; 
  • publikacje pracowników naukowych Instytutu Odlewnictwa; 
  • materiały szkoleniowe.

 

Zasoby biblioteki Instytutu Odlewnictwa stanowią największy w Polsce zbiór polskiej i zagranicznej literatury odlewniczej.

Klienci spoza Instytutu mogą korzystać ze zbiorów wyłącznie w czytelni biblioteki.

Kontakt: lic. Katarzyna Potępa       tel. (48 12) 26 18 102    e-mail: katarzyna.potepa@iod.krakow.pl


Nowości biblioteki

Czasopisma prenumerowane w 2014 roku

Biblioteka Instytutu Odlewnictwa << zobacz galerię zdjęć