Poczta IOd IOd | En | Wersja dla osób słabowidzących

Wydarzenia -> Szkolenia


Notice: Undefined index: page in /var/www/html/stronaiod/strona/newsAll.php on line 80

Planowane:

Szkolenia metalograficzne - październik 2016

Szkolenia z zakresu badań metalograficznych stopów odlewniczych

24 października 2016 - Analiza i interpretacja obrazów mikroskopowych mikrostruktury stopów żelaza

25 października 2016 - Analiza i interpretacja obrazów mikroskopowych mikrostruktury stopów metali nieżelaznych

Szkolenia metalograficzne - czerwiec 2016 r.

Szkolenia z zakresu badań metalograficznych stopów odlewniczych w 2016 r.

Szkolenie pt.: ANALIZA I INTERPRETACJA OBRAZÓW MIKROSKOPOWYCH MIKROSTRUKTURY STOPÓW  ŻELAZA - 20 czerwca 2016 r.

Szkolenie pt.: ANALIZA I INTERPRETACJA OBRAZÓW MIKROSKOPOWYCH MIKROSTRUKTURY STOPÓW METALI NIEŻELAZNYCH  - 21 czerwca 2016 r.

 


Notice: Undefined variable: pasek in /var/www/html/stronaiod/strona/newsAll.php on line 37

Notice: Undefined variable: pomocniczy in /var/www/html/stronaiod/strona/newsAll.php on line 45

Notice: Undefined variable: pomocniczy in /var/www/html/stronaiod/strona/newsAll.php on line 55

Notice: Undefined variable: wypisz in /var/www/html/stronaiod/strona/newsAll.php on line 58

Zakończone:

Szkolenia z zakresu badań metalograficznych stopów odlewniczych

Szkolenia z zakresu badań metalograficznych stopów odlewniczych w 2016 r.

Szkolenie pt.: ANALIZA I INTERPRETACJA OBRAZÓW MIKROSKOPOWYCH MIKROSTRUKTURY STOPÓW METALI NIEŻELAZNYCH - 22 lutego 2016 r.

Szkolenie pt.: ANALIZA I INTERPRETACJA OBRAZÓW MIKROSKOPOWYCH MIKROSTRUKTURY STOPÓW ŻELAZA - 14 marca 2016 r.

Szkolenia zorganizowane przez Instytut Odlewnictwa w 2012 roku

Szkolenia zorganizowane przez Instytut Odlewnictwa w 2012 roku

Szkolenie pt.: "Badanie podstawowych i pomocniczych materiałów formierskich"

W dniu 3 czerwca 2011 r. odbyło się w Zespole Akredytowanych Laboratoriów Badawczych Instytutu Odlewnictwa szkolenie laboratoryjne pt.: „Badanie podstawowych i pomocniczych materiałów formierskich". W szkoleniu prowadzonym przez mgr inż. Beatę Czawę oraz inż. Tadeusza Palmę uczestniczyło 5 osób z 3 firm: ZETKAMA SA - Ścinawka Średnia, CEMAD - Rzeszów, Odlewnia Żeliwa Lisie Kąty Sp.j. - Grudziądz. Zakres szkolenia obejmował: podstawowe wymagania związane z przyjęciem, przygotowaniem i przechowywaniem materiałów przeznaczonych do badań laboratoryjnych; badanie mas syntetycznych (badanie bentonitu w zakresie montmorylonitu - MB, badanie zawartości gliny aktywnej) i piasku powlekanego żywicą oraz mas ze spoiwami specjalnymi; metody badania osnowy mas formierskich i rdzeniowych; badanie pomocniczych materiałów formierskich w temperaturze otoczenia i podwyższonej; badanie wydzielalności gazów i temperatury początku spiekania.

Główny akcent w szkoleniu położono na praktyczną stronę zagadnienia i pomoc w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w trakcie badań oraz oceny jakości materiałów formierskich.

więcej >>

Eksploatacja i obsługa pieców indukcyjnych tyglowych. Topienie żeliwa i staliwa

W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane z odlewni Instytut zorganizował w dniach 24-25 marca 2011 r. szkolenie pt. "Eksploatacja i obsługa pieców indukcyjnych tyglowych. Topienie żeliwa i staliwa" (z uzyskaniem uprawnień do eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych lub dozoru).

W szkoleniu uczestniczyło 16 osób z 4 firm: Zespół Odlewni „RAFAMET" Sp. z o.o. -  Kuźnia Raciborska,  POLCAST  A. Drotlew, B. Piekarski Sp. j. - Szczecin, Huta Małapanew Sp. z o.o. - Ozimek oraz  Krakodlew SA -  Kraków.

Szkolenie składało się z dwóch bloków tematycznych. Pierwszy blok obejmował wykład nt.: aktualnych kierunków rozwoju konstrukcji pieców indukcyjnych tyglowych, ich eksploatacji i obsługi z uwzględnieniem przepisów bhp, odlewniczych stopów żelaza wytapianych w piecach indukcyjnych oraz metod ich wytapiania, ze szczególnym uwzględnieniem żeliwa sferoidalnego. Wykładowcami byli mgr inż. A. Gwiżdż oraz mgr inż. M. Kuder z Zakładu Stopów Żelaza Instytutu Odlewnictwa.

W ramach tego bloku zaprezentowano działanie Systemu Analizy Termicznej ATAS®, przeznaczonego do kontroli procesu metalurgicznego żeliwa szarego i sferoidalnego przez rejestrację i interpretację krzywych chłodzenia otrzymanych podczas analizy termicznej próbek szarych i białych. System pozwala na: oznaczanie równoważnika węgla, zawartość węgla i krzemu; określanie jakości metalurgicznej żeliwa oraz na bieżącą ingerencję w parametry prowadzonego wytopu i optymalizację całego procesu metalurgicznego.

Uczestnicy szkolenia mieli również możliwość zapoznania się z najnowocześniejszymi stanowiskami badawczymi, m.in.:

Drugi blok szkolenia prowadzony był przez przedstawicieli Komisji Kwalifikacyjnej przy Stowarzyszeniu Klub Techniki i Rozwoju - inż. A. Chrobaka i inż. Z. Dzierwę.  Omówiono w nim: podstawowe wiadomości z zakresu prawa energetycznego, ochrony przeciwporażeniowej,  zasady postępowania przy ratowaniu osób porażonych prądem elektrycznym, organizację pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych, zasady bezpieczeństwa i ochrony pracy oraz ochronę przeciwpożarową.

Pod koniec drugiego dnia szkolenia przeprowadzony został ustny egzamin na uzyskanie uprawnień, który wszyscy uczestnicy szkolenia zaliczyli z wynikiem pozytywnym.

Informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania  ww. szkolenia w II połowie 2011 roku, po zebraniu odpowiedniej ilości zgłoszeń. Zainteresowanych szkoleniem prosimy o kontakt na e-mail: mkon@iod.krakow.pl lub jmadej@iod.krakow.pl lub telefon (12) 26 18 282.

więcej >>