Poczta IOd IOd | En | Wersja dla osób słabowidzących

Wydarzenia -> Konferencje


Notice: Undefined index: page in /var/www/html/stronaiod/strona/newsAll.php on line 80

Planowane:

High Temperature Tribology Workshop, Kraków, 18.10.2016

High Temperature Tribology Workshop, 18.10.2016, Kraków

Firma Tusnovics Instruments Sp. z o.o.(Ltd), przy współpracy z Instytutem Odlewnictwa w Krakowie oraz firmą DUCOM, organizuje warsztaty tribologiczne na temat badań wysokotemperaturowych.
Warsztaty będą wsparte pokazem urządzenia, które pozwala na badania w wysokich temperaturach w układzie PIN on DISK / BALL on DISK.

Miejsce i czas:

Instytut Odlewnictwa, Zakopiańska 73
Kraków, 18 października 2016


Serdecznie zapraszamy, ilość miejsc ograniczona.

Program (do pobrania)

 

 


Notice: Undefined variable: pasek in /var/www/html/stronaiod/strona/newsAll.php on line 37

Notice: Undefined variable: pop in /var/www/html/stronaiod/strona/newsAll.php on line 56
[ 1 ] 2 z 2 >>

Zakończone:

Międzynarodowa Konferencja 11th International Workshop for Subsecond Thermophysics

Międzynarodowa Konferencja

11th International Workshop for Subsecond Thermophysics

21-24.06.2016, Kraków

W dniach 21-24 czerwca 2016 roku w Krakowie pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Energii po raz pierwszy w Polsce odbyła się 11 Międzynarodowa Konferencja IWSSTP-11 (11th International Workshop for Subsecond Thermophysics) ( http://iwsstp11.iod.krakow.pl ).

Na wniosek Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego Subsecond Thermophysics to prestiżowe przedsięwzięcie naukowe powierzono Instytutowi Odlewnictwa, natomiast jako miejsce wybrano Kraków, miasto będące jednym z najważniejszych naukowych, historycznych i kulturalnych centrów Polski.

Jest to cykliczna - zaliczana do elitarnych - konferencja międzynarodowa o ponad 30-letniej tradycji, organizowana dotychczas w Austrii (1992, 2001, 2010), Francji (1998, 2004), Niemczech (1995, 2013), Rosji (2007), USA (1988) i we Włoszech (1990). Założycielem Międzynarodowego Komitetu Subsecond Termophysiscs oraz organizatorem pierwszej konferencji był National Bureau of Standards w USA (aktualnie National Institute of Standards and Technology). Złożenie Instytutowi Odlewnictwa propozycji organizacji tak prestiżowego przedsięwzięcia jest niewątpliwą oznaką dostrzegania wkładu Polskiej Nauki w rozwój danej dyscypliny naukowej a jednocześnie wyjątkową okazją do promowania i rozpowszechniania nowych osiągnięć krajowych jednostek naukowych.

Zakres tematyczny konferencji obejmował metodologiczne, naukowe i praktyczne aspekty badań zjawisk, zachodzących w bardzo krótkim czasie, poniżej jednej sekundy. Mają one istotne znaczenie dla rozwoju nowej generacji materiałów zaawansowanych z wykorzystaniem superszybkiej syntezy impulsowego nagrzewania laserowego, jak również zastosowania technologii wybuchowych do kompaktowania i łączenia różnorodnych materiałów. Ponadto wiedza uzyskana podczas badań szybko zachodzących zjawisk jest wykorzystywana w zakresie bezpieczeństwa, w tym opracowania skutecznych narzędzi i niezawodnych procedur postępowania w przypadku eksplozji, jak również zapobiegania jej negatywnym skutkom.

W trakcie IWSSTP-11 zaprezentowano rozwój technik eksperymentalnych do mierzenia właściwości termofizycznych materiałów w wysokich temperaturach oraz do badania zachowania się materii w warunkach zarówno zbliżonych, jak i i bardzo oddalonych od równowagi termodynamicznej.

IWSSTP-11 stanowiło forum do wymiany wiedzy, doświadczeń i pomysłów na temat najnowszych osiągnięć i trendów w dziedzinie badań szybko zachodzących zjawisk termofizycznych, jak również dały możliwość promowania współpracy między uczelniami, instytucjami badawczymi i przemysłem.

W konferencji wzięło udział 59 uczestników z 12 krajów, w tym z Austrii (4), Kanady (1), Francji (1), Niemiec (16), Japonii (1), Kazachstanu (2), Polski (23), Rosji (3), Serbii (1), Hiszpanii (1), Szwajcarii (1) i USA (5). Na podkreślenie zasługuje fakt, że w konferencji uczestniczyło 10 doktorantów, dając im możliwość przedstawienia wyników swoich prac oraz ich dyskusji w gronie światowej klasy ekspertów.

Trzydniowy program IWSSTP-11 podzielony był na 10 sesji, w czasie których zaprezentowano 48 wykładów, w tym wykłady plenarne (2), wykłady zamawiane (5), prezentacje ustne (26) i posterowe (13).

W 4 dedykowanych sesjach tematycznych zostało przedstawiono 33 referaty poświęconych Technikom Pomiarowym (9), Modelowaniu i Teorii (4), Wytwarzaniu (8) i Właściwościom Termofizycznym (12).

Zgodnie z decyzją Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego Subsecond Thermophysics, kolejna konferencja IWSSTP-12 będzie zorganizowany w 2019 roku w Kolonii (Niemcy). Jej organizatorem będzie Institute of Materials Physics in Space at German Aerospace Center (DLR), natomiast przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego IWSSTP-12 został wybrany Dr. Jürgen Brillo (DLR), który jednocześnie jest nowo wybranym członkiem International Organizing Committee for Subsecond Thermophysics.

IX Międzynarodowa Konferencja: Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym

W dniach 11-13 maja 2016 roku w Bronisławowie odbyła się IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym” zorganizowana, pod patronatem naukowym Instytutu Odlewnictwa, przez Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich.

więcej >>

II Konferencja „Odlewnictwo. Technologia – Praktyka – Ekologia” 7-9 października 2015 r. Zakopane

W dniach 7‒9 poździernika 2015 roku w Zakopanym odbyła się II Konferencja „Odlewnictwo. Technologia - Praktyka - Ekologia" zorganizowana przez Instytut Odlewnictwa.

więcej >>

VIII Międzynarodowa Konferencja: Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym

W dniach 6-8 maja 2015 roku w Teresinie odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym” zorganizowana, pod patronatem naukowym Instytutu Odlewnictwa, przez Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich.

więcej >>

Konferencja „Odlewnictwo. Technologia – Praktyka – Ekologia” - 25-27 marca 2015 r. Karpacz

W dniach 25-27 marca 2015 roku w Karpaczu odbyła się Konferencja „Odlewnictwo. Technologia - Praktyka - Ekologia" zorganizowana przez Instytut Odlewnictwa.

 

Tematyka konferencji obejmowała:

-        niekonwencjonalne metody wykonywania odlewów

-        modyfikowanie właściwości stopów odlewniczych

-        specjalistyczne metody badania odlewów

-        kontrola jakości na różnych etapach procesu wytwórczego

-        materiały dla odlewnictwa

-        proekologiczne działania w procesie wytwarzania odlewów.

 

więcej >>

Konferencja "Odlewnictwo. Technologia - Praktyka - Ekologia", 25-27 marca 2015 r., Karpacz

Konferencja "Odlewnictwo. Technologia - Praktyka - Ekologia", 25-27 marca 2015 r., Karpacz

Seminarium „Odpylanie – technika czystego powietrza”

17 września 2014 r. podczas XX Międzynarodowych Targów Technologii dla Odlewnictwa METAL w Kielcach odbyło się seminarium techniczno-szkoleniowe „Odpylanie - technika czystego powietrza" pod patronatem naukowym Instytutu Odlewnictwa.

Seminarium zostało poświęcone zagadnieniu czystego powietrza w przemyśle odlewniczym i metalurgicznym.

Moderatorem spotkania był dr Janusz Faber, kierownik Laboratorium Ochrony Środowiska Instytutu Odlewnictwa. Podczas seminarium zostały wygłoszone następujące referaty:

1.    „Zapylenie jako czynnik szkodliwy w środowisku pracy - metody ograniczenia" - mgr Maria Żmudzińska (Instytut Odlewnictwa)

2.    „Główne metody odpylania gazów odlotowych w aspekcie środowiska naturalnego" - mgr Katarzyna Perszewska (Instytut Odlewnictwa)

3.    Prezentacja firmy KMA UMWELTTECHNIK GMBH

4.    Prezentacja firmy HERDING POLSKA sp. z o.o.

 

więcej >>

Instytut Odlewnictwa zaprasza na Małopolski Festiwal Innowacji

 

więcej >>

VII Międzynarodowa Konferencja: Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym

W dniach 7-9 maja 2014 roku w Sopocie odbyła się VII Konferencja Międzynarodowa poświęcona problematyce odlewnictwa ciśnieniowego pod patronatem naukowym Instytutu Odlewnictwa. Konferencje otworzył mgr inż. Wiesław Walczak, wiceprezes ZG STOP.

Konferencja została podzielona na dwie sesje. Pierwszej sesji w dniu 7 maja przewodniczył prof. Zbigniew Konopka.

Zostały wygłoszone następujące referaty oraz prezentacje firm:

Pierwszą sesją zakończyło wystąpienie mgr inż. Andrzeja Tarki Dyrektora Łódzkiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Sesji towarzyszyła ożywiona dyskusja.

Druga sesja konferencji w dniu 8 maja została podzielona na dwie części.

Pierwszą część konferencji poprowadził dr inż. Aleksander Fajkiel z  Instytutu Odlewnictwa.

Kolejno zostały przedstawione prezentacje firm sponsorujących niniejszą konferencję oraz referat:

a także referat naukowy:

Drugą część konferencji poprowadził mgr inż. Tadeusz Franaszek - prezes ZG STOP.

Sesję zakończyła dyskusja.

Konferencję zakończył mgr inż. Wiesław Walczak, dziękując wszystkim uczestnikom, prelegentom, autorom referatów oraz sponsorom za udział w konferencji.

Konferencja zakończyła się wycieczką do zakładu produkcji oprzyrządowania odlewniczego FCPK Bytów. 

  

więcej >>

85-lecie profesora Zbigniewa Górnego i 65-lecie jego pracy twórczej

Konferencja ogólnopolska „Nowoczesne tendencje w odlewnictwie w zakresie tworzyw i technologii", 13-14 czerwca 2013, Kraków

Podczas zorganizowanej w dniach 13-14 czerwca 2013 r. pod egidą Zarządu Głównego Stowarzyszenia Odlewników Polskich i Zespołu Kompozytów Komitetu Nauk o Materiałach Polskiej Akademii Nauk ogólnopolskiej  konferencji poświęconej „Nowoczesnym tendencjom w odlewnictwie w zakresie tworzyw i technologii", zebrani pracownicy Instytutu Odlewnictwa oraz licznie zgromadzeni goście uczcili podwójny jubileusz prof. dra hab. inż. Zbigniewa Górnego, doktora Honoris Causa Politechniki Poznańskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, wieloletniego Dyrektora Instytutu Odlewnictwa: jubileusz osiemdziesiątych piątych urodzin, a także sześćdziesięciopięciolecia aktywnej pracy naukowej.

Sesję Jubileuszową rozpoczął Dyrektor Instytutu Odlewnictwa, prof. dr hab. inż. Jerzy J. Sobczak, zapraszając dostojnego Jubilata na podium. Następnie zostało powołane Prezydium konferencji spotkania w osobach:

Prof. Jerzy J. Sobczak uroczyście powitał Jubilata i Jego rodzinę, przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki p. naczelnika Henryka Nastalskiego, radcę prezesa Najwyższej Izby Kontroli p. dra Józefa Górnego, przyjaciół Pana Profesora oraz jego wychowanków i współpracowników oraz licznie zaproszonych Gości. Wśród przybyłych liczne było grono reprezentantów: uczelni (Politechnika Warszawska, Śląska, Częstochowska, Opolska, Rzeszowska, Łódzka, Wrocławska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Zielonogórski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Polskiej Akademii Nauk (Instytut Inżynierii Materiałowej i Metalurgii im. Aleksandra Krupkowskiego PAN w Krakowie), instytutów naukowych (Instytut Spawalnictwa, Instytut Transportu Samochodowego) oraz przedsiębiorstw branży odlewniczej z całego kraju (METALODLEW SA, Zakład Metalurgiczny WSK, GUSS-EX sp. z o.o., Odlewnia SILUM sp. z o.o., KPR PRODLEW, Odlewnia Żeliwa DRAWSKI, SPECODLEW sp. z o.o., Instytut Wdrożeń i Technologii sp. z o.o.). Swoją obecnością uroczystość uświetnili m.in.: prof. dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek, Prorektor ds. Ogólnych AGH oraz prof. dr hab. inż. Józef Szczepan Suchy, Dziekan Wydziału Odlewnictwa, Prezes Honorowy Stowarzyszenia Odlewników Polskich, Wiceprezes Naczelnej Organizacji Technicznej, długoletni przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Odlewnictwa, prof. dr hab. inż. Paweł Zięba, Dyrektor Instytutu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii im. A. Krupkowskiego PAN w Krakowie, prof. dr hab. inż. Jerzy Kubicki z Instytutu Inżynierii Materiałowej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, dr inż. Andrzej Wojciechowski, Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie, p. Tadeusz Bogacz, wieloletni Prezes firmy Metalodlew SA w Krakowie oraz p. Ryszard Szostak, Prezes GUSS-EX sp. z o.o. Obecni również byli reprezentanci Centrum Polskiego Odlewnictwa w osobach prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich oraz prezesa Odlewniczej Izby Gospodarczej.

Laudację na cześć Profesora Zbigniewa Górnego wygłosił prof. dr hab. inż. Roman Wrona (Wydział Odlewnictwa AGH). W zakończeniu wymieniono w laudacji liczne odznaczenia, nagrody i wyróżnienia, które otrzymał profesor Zbigniew Górny w dowód uznania za swoją długoletnią oraz niezwykle owocną i twórczą działalność.

Przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki p. naczelnik Henryk Nastalski wręczył Jubilatowi, w imieniu Wicepremiera i Ministra Gospodarki p. Janusza Piechocińskiego, okolicznościowy list gratulacyjny. Pani Grażyna Stożek, wieloletni pracownik Instytutu Odlewnictwa, wieloletnia współpracownica p. prof. Zb. Górnego została odznaczona Złotym Medalem za długoletnią służbę. Następnie prof. Jerzy J. Sobczak złożył dostojnemu Jubilatowi serdeczne życzenia jubileuszowe i wręczył w dowód uznania - w imieniu wszystkich pracowników Instytut Odlewnictwa - piękną rzeźbę Diany odlaną z brązu. Świętujący swój jubileusz Profesor Zbigniew Górny został poproszony o okolicznościowe wystąpienie, po wysłuchaniu którego wielu uczestników spotkania, przyjaciół i współpracowników Profesora wygłosiło okolicznościowe adresy, złożyło gratulacje oraz wręczyło Jubilatowi okolicznościowe upominki. Uroczystą sesję konferencji zakończył wykład zamawiany prof. J.J. Sobczaka „Odlewane metalowe materiały kompozytowe".

Po krótkiej przerwie odbyła się pierwsza sesja referatowa, poprowadzona przez prof. Andrzeja Balińskiego, podczas której zostały wygłoszone następujące referaty:

Pierwszy dzień konferencji został zakończony spotkaniem uczestników w stylu garden party.

W drugim dniu konferencji odbyła się kolejna sesja referatowa, którą poprowadził dr inż. Artur Kudyba. Zebrani wysłuchali następujących referatów:

Wszystkie wystąpienia zostaną opublikowane w postaci artykułów recenzowanych w specjalnym numerze „Prac Instytutu Odlewnictwa" (5 punktów wg skali MNiSW).

Na zakończenie konferencji pt. „Nowoczesne tendencje w odlewnictwie w zakresie tworzyw i technologii" zostały wyemitowane filmy promujące najnowocześniejsze urządzenia w Instytucie Odlewnictwa. Dla chętnych przewidziano zwiedzanie laboratoriów Instytutu. Konferencję zakończył prof. Jerzy J. Sobczak, zapraszając gości do zwiedzania Instytutu.

Konferencja upłynęła w niezwykle serdecznej atmosferze, którą zaproszeni goście długo i życzliwie komentowali w kuluarach. Żywe zainteresowanie wywołała ciekawie i profesjonalnie wydana monografia, poświęcona opisywanym uroczystościom.

 

Prezentacja prof. Jerzego J. Sobczaka - "Odlewane metalowe materiały kompozytowe" (pdf)

więcej >>

„Badania i rozwój nowoczesnej technologii tworzyw odlewniczych odpornych na zmęczenie cieplne", 23-24 maja 2013 r.

W dniach 23-24 maja 2013 r. odbyła się w Zakopanem  II konferencja pt. „Badania i rozwój nowoczesnej technologii tworzyw odlewniczych odpornych na zmęczenie cieplne" prezentująca wyniki II serii badań prowadzonych w projekcie pod tym samym tytułem. Wykonawcą projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 jest Instytut Odlewnictwa.

Konferencję, składającą się z dwóch sesji, otworzył dyrektor Instytutu Odlewnictwa p. prof. dr inż. hab. Jerzy J. Sobczak, witając serdecznie jej uczestników. Następnie zaprosił do prowadzenia I sesji p. prof. dra hab. inż. Jerzego Guzika z Akademii Górniczo-Hutniczej oraz p. prof. dra hab. inż. Zenona Ignaszaka z Politechniki Poznańskiej.

I SESJĘ zainaugurował referat „Sytuacja odlewnictwa światowego i krajowego z wyszczególnieniem produkcji odlewów ze stopów żelaza" prezentowany przez prof. J.J. Sobczaka - opracowany na podstawie analizy danych statystycznych z ankiet przekazywanych przez krajowe odlewnie oraz analizy danych AFS (American Foundry Society).

Następnie kierownik projektu mgr inż. Andrzej Pytel przedstawił referat „Odlewy eksploatowane w warunkach zmęczenia cieplnego - stosowane w kraju". Zwiększenie odporności na szoki cieplne tworzyw, z których wykonane są odlewy, takie jak np.: kadzie, płyty podkokilowe, wlewnice, kesony otworu spustowego pieca, formy szklarskie, stało się przyczynkiem opracowania projektu.   

Nawiązaniem do tematyki tego referatu było wystąpienie przedstawicieli Huty Buczek p. mgra inż. Dariusza Jacha i p. mgr inż. Angeliki Justyniarskiej „Produkcja i sterowanie parametrami wytrzymałościowymi walców hutniczych odlewanych w Hucie Buczek Sp. z o.o., pracujących w warunkach zmęczenia cieplnego".

W kolejnych wystąpieniach pracownicy Instytutu Odlewnictwa prezentowali prace prowadzone w projekcie:  mgr  inż. Andrzej Pytel  przedstawił „Badania zmęczenia cieplnego żeliwa w Instytucie Odlewnictwa" (prowadzone m.in. na urządzeniu zaprojektowanym i wykonanym w ramach tego projektu), a mgr inż. Mieczysław Kuder „Próbę oceny jakości żeliwa z różną postacią grafitu w oparciu o pomiar aktywności tlenu w ciekłym stopie i wybrane parametry krystalizacji.

 II SESJĘ, która odbyła się 24 maja, prowadzili prof. Zenon Ignaszak i dr inż. Zenon Pirowski (Instytut Odlewnictwa).

Podczas tej sesji mgr inż. Krzysztof Jaśkowiec przedstawił pracę „Badania zmęczenia cieplnego wybranych charakterystycznych próbek żeliwa na zaprojektowanym urządzeniu".

Następnie mgr inż. Zbigniew Stefański zaprezentował nową ekologiczną metodę wykonywania odlewów z żeliwa sferoidyzowanego i wermikularyzowanego w formie odlewniczej, a inż. Stanisław Pysz wykorzystanie obliczeń numerycznych do określenia właściwości odlewów z żeliwa w procesie ich wykonywania i eksploatacji.

Konferencję zakończył referat „Badania dylatometryczne żeliwa w zakresie przemian fazowych zachodzących w stanie stałym", który w zastępstwie nieobecnego dra Andrzeja Gazdy, przedstawił A. Pytel. 

Konferencja zgromadziła przedstawicieli ośrodków naukowych, odlewni stopów żelaza i stopów metali nieżelaznych z całej Polski. Uczestniczyli w niej również przedstawiciele Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich.

Zainteresowanie prezentowaną na konferencji tematyką znalazło odzwierciedlenie w ożywionej dyskusji. Konferencja stworzyła niepowtarzalną okazję do wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy nauki z przemysłem.

Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały konferencyjne z prezentacjami wygłaszanych referatów. Z prezentacjami można się również zapoznać na stronie projektu www.tworzywa.iod.krakow.pl

 

więcej >>

Konferencja "Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym"

Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym, 15-17 maja 2013, Janów Lubelski

 

W dniach 15-17 maja 2013 roku odbyła się w Janowie Lubelskim kolejna VI Konferencja Międzynarodowa poświęcona problematyce odlewnictwa ciśnieniowego pod patronatem naukowym Instytutu Odlewnictwa. Konferencje otworzył kol. Wiesław Walczak, wiceprezes ZG STOP. Kol. Tadeusz Franaszek, Prezes ZG STOP wręczył dyplom Honorowego Przewodniczącego Sekcji Odlewnictwa Ciśnieniowego kol. prof. Andrzejowi Białobrzeskiemu.

więcej >>

Seminarium Naukowe

14 maja 2013 r. odbyło się w Instytucie Odlewnictwa seminarium pt: „Identyfikacja i rozkład przestrzenny zapachów w powietrzu w otoczeniu Instytutu Odlewnictwa i PIO „Specodlew" w Krakowie", na którym referat wygłosił kol. dr inż. Janusz Faber.

 

więcej >>

Ogólnopolski Dzień Odlewnika , Kraków 2012 r.

"Sytuacja odlewnictwa w Polsce i na świecie" (pdf) - prezentacja prof. dra hab. inż. Jerzego J. Sobczaka, Ogólnopolski Dzień Odlewnika - Kraków, 14 grudnia 2012 r.

Seminarium "Niekonwencjonalne próby technologiczne w odlewnictwie"

W dniu 13 lipca 2012 r. odbyło się w Instytucie Odlewnictwa seminarium pt. „Niekonwencjonalne próby technologiczne w odlewnictwie". Celem seminarium było zaprezentowanie innowacyjnych kierunków rozwoju technologii wytwarzania tworzyw odlewniczych na osnowie żelaza o sterowanej strukturze, zastosowaniu nowoczesnej aparatury do badań właściwości metali i stopów.

Seminarium składało się z dwóch części. Pierwsza dotyczyła odlewnictwa i podczas niej zostały wygłoszone 3 referaty:

1. Dr inż. Wojciech Wierzchowski - Zewnętrzna ingerencja w strukturę krzepnącego metalu,

2. Mgr inż. Mieczysław Kuder - Nowoczesna aparatura badawcza do oceny jakości żeliwa,

3. Mgr inż. Krzysztof Jaśkowiec - Innowacyjne urządzenie do badania zmęczenia cieplnego metali i stopów.

Druga część seminarium dotyczyła nowatorskiej na polskim rynku metody usuwania naprężeń w konstrukcjach za pomocą drgań rezonansowych. Referat pt: Wykorzystanie pola drgań do redukcji naprężeń wewnętrznych w elementach metalowych" wygłosił dr inż. Marek Majewski.

 

więcej >>