Poczta IOd IOd | En | Wersja dla osób słabowidzących

Wydarzenia -> Jubileusze


Notice: Undefined index: page in /var/www/html/stronaiod/strona/newsAll.php on line 80

Planowane:

Jubileusz 70-lecia Instytutu Odlewnictwa

3 czerwca 2016 roku Instytut Odlewnictwa w Krakowie świętował Jubileusz 70-lecia istnienia i działalności. Główne uroczystości rocznicowe odbyły się w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, a uświetnili je swym przybyciem: Radca Ministra p. Joanna Sawicka - Ministerstwo Energii, p. prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski - Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, p. Piotr Ćwik - Wicewojewoda Małopolski, p. Elżbieta Koterba - Zastępca Prezydenta ds. Rozwoju Miasta Krakowa oraz liczni goście z kraju i zagranicy, z instytutów badawczych, uczelni wyższych, stowarzyszeń technicznych oraz przemysłu. Moderatorem jubileuszowej akademii, która rozpoczęła się wysłuchaniem „Hymnu Odlewników" w wykonaniu chóru „Camerata" z Wieliczki, był Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Odlewnictwa prof. dr hab. inż. Marek Hetmańczyk.

Dyrektor Instytutu Odlewnictwa prof. dr hab. inż. Jerzy J. Sobczak odczytał okolicznościowy adres nadesłany przez p. Tomasza Pisulę i p. Izabelę Żmudkę, Dyrektora i Zastępcy Dyrektora Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych Ministerstwa Rozwoju. Podczas uroczystej akademii zaprezentowano gościom film zatytułowany „Rzeźbiarze ciekłego metalu" autorstwa red. Wiktora Niedzickiego, twórcy programu „Laboratorium", przybliżający przybyłym działalność Instytutu Odlewnictwa.

Podczas gali jubileuszowej Wicewojewoda Małopolski p. Piotr Ćwik wręczył odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pracownicy Instytutu Odlewnictwa otrzymali: 6 Złotych, 3 Srebrne oraz 10 Brązowych Krzyży Zasługi, 9 Medali Złotych, 1 Medal Srebrny oraz 3 Medale Brązowe za Długoletnią Służbę. Ceremonię wręczenia odznaczeń prowadziła p. Joanna Sawicka, Radca Ministra z Ministerstwa Energii. Wyróżnienia otrzymali:

ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI

1.      Aleksander Fajkiel - pośmiertnie

2.      Stanisława Kluska-Nawarecka

3.      Wojciech Leśniewski

4.      Zenon Pirowski

5.      Natalia Sobczak

6.      Józef Turzyński

SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI

1.      Andrzej Pytel

2.      Małgorzata Warmuzek

3.      Waldemar Uhl

BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI

1.      Edward Czekaj

2.      Paweł Darłak

3.      Piotr Długosz

4.      Piotr Dudek

5.      Andrzej Gazda

6.      Irena Izdebska-Szanda - pośmiertnie

7.      Marzanna Książek

8.      Artur Kudyba

9.      Rafał Nowak

10.   Aleksander Palma.

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczeni zostali:

MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

1.      Kazimierz Banach - pośmiertnie  

2.      Elżbieta Kordylewska

3.      Mieczysław Kuder

4.      Joanna Madej

5.      Zbigniew Pączek

6.      Stanisław Pysz

7.      Stanisław Stożek

8.      Jadwiga Wilk

9.      Krystyna Witkowska

MEDALEM SREBRNYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

1.      Joanna Wargocka

MEDALEM BRĄZOWYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

1.      Agnieszka Kryczek

2.      Marcin Latałło-Anulewicz

3.      Piotr Wieliczko.

Minister Gospodarki, w uznaniu zasług poniesionych na rzecz rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, wyróżnił Odznakami Honorowymi „Za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej" następujące osoby:

1.               Andrzej Baliński

2.               Andrzej Białobrzeski

3.               Roman Dębicki

4.               Aleksander Fijał

5.               Tadeusz Franaszek

6.               Marek Hetmańczyk

7.               Aleksander Karwiński

8.               Władysław Madej

9.               Zbigniew Miętka

10.            Jan Nadzieja

11.            Tadeusz Olszowski - pośmiertnie

12.            Józef Piotr Paduch

13.            Franciszek Pezarski

14.            Jacek Przybylski

15.            Krystyna Rabczak

16.            Kazimierz Sękowski

17.            Jerzy Stachańczyk

18.            Paweł Zięba

19.            Zdzisław Żółkiewicz.

Uroczystego wręczenia odznaczeń dokonali prof. Jerzy J. Sobczak oraz prof. Marek Hetmańczyk.

Dyrektor Instytutu Odlewnictwa wręczył nadane decyzją Kapituły Nagród i Wyróżnień Instytutu, w uznaniu zasług w sferze współpracy naukowo-badawczej, technicznej i organizacyjnej oraz w obszarze rozwoju Instytutu Odlewnictwa, szczególnie w minionym pięcioleciu, Medale 70-lecia Instytutu Odlewnictwa, w tym: 13 tytanowych oraz 12 wykonanych z brązu. Laureatami zostali:

Medale 70-lecia Instytutu Odlewnictwa z tytanu

1.               Maciej Asłanowicz - Prezes Zarządu Ferro-Term sp. z o.o., Łódź

2.               Halina Auchimenia - były pracownik Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa

3.               Tadeusz Franaszek - Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich w Krakowie

4.               Marek Hetmańczyk - Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Odlewnictwa, Instytut Nauki o Materiałach, Politechnika Śląska, Katowice

5.               Ryszard Kielczyk - Prezes Zarządu Odlewni Żeliwa „Drawski" SA, Drawski Młyn

6.               Robert Purgert - Prezes Energy of Industries Ohio, Clevelend, USA

7.               Leszek Rafalski - Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, Warszawa

8.               Zbigniew Ronduda - Prezes Zarządu Odlewni Polskich, Starachowice

9.               Józef Szczepan Suchy - Dziekan Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej

10.            Zbigniew Śmieszek - Dyrektor Instytutu Metali Nieżelaznych, Gliwice

11.            Wiesław Walczak - Wiceprezes Zarządu Odlewni Silum, Opojowice

12.            Zbigniew Zienowicz - Prezes Zarządu Hydromega, Gdynia

13.            Paweł Zięba - Dyrektor Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków.

 Medale 70-lecia Instytutu Odlewnictwa z brązu

1.               Janusz Budzioch - właściciel firmy MEASLINE, Kraków

2.               Ludmil Drenchev - Dyrektor Institute of Metal Science, Equipment and Technologies with Hydroaerodynamics Centre, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bułgaria

3.               Stanisław Dzik - Prezes Zarządu, Dyrektor Zakładu Metalurgicznego „WSK Rzeszów", Rzeszów

4.               Hidetoshi Fujii - Joining and Welding Research Institute, Osaka University, Japonia

5.               Edward Gierut - Dyrektor Generalny Fabryki Armatur Jafar, Jasło

6.               Andreas Glenz - Prevac sp. z o.o., Rogów

7.               Andrzej Kłyszewski - Dyrektor Oddziału Metali Lekkich w Skawinie, Kierownik Zakładu Inżynierii Materiałowej

8.               Janusz Miklaszewski - Zastępca Dyrektora ds. Technicznych Odlewni Spomel S.P., Lębork

9.               Henryk Nastalski - Naczelnik resortu gospodarki, Warszawa

10.            Tadeusz Pacyniak - Kierownik Katedry Technologii Materiałowych i Systemów Produkcji Politechniki Łódzkiej

11.            Andrzej Ryba - były prezes Odlewniczej Izby Gospodarczej, Kraków

12.            Janusz Zatoń - Prezes Zarządu, Dyrektor Odlewni Żeliwa „Wulkan" SA, Częstochowa.

Spotkanie było również okazją do wręczenia listów gratulacyjnych, a także wysłuchania okolicznościowego koncertu „C‘est la vie", który zakończył obchody jubileuszowe w Teatrze im. J. Słowackiego. Druga część uroczystości z okazji 70-lecia Instytutu Odlewnictwa miała miejsce w Instytucie Odlewnictwa, gdzie prof. Jerzy J. Sobczak, mgr inż. Tadeusz Franaszek, mgr Adam Górny odsłonili tablicę pamiątkową śp. prof. Zbigniewa Górnego, wieloletniego dyrektora Instytutu Odlewnictwa.

Jubileuszowi towarzyszyły cztery wystawy: Parku Odlewniczego, mikrostruktur autorstwa Janiny Radzikowskiej i Łukasza Boronia pt. „Piękno zaklęte w metalu", „Odlewnictwo jest jasne!", a także rzeźb prof. Marioli Wawrzusiak z krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.

więcej >>


Notice: Undefined variable: pasek in /var/www/html/stronaiod/strona/newsAll.php on line 37

Notice: Undefined variable: pomocniczy in /var/www/html/stronaiod/strona/newsAll.php on line 45

Notice: Undefined variable: pomocniczy in /var/www/html/stronaiod/strona/newsAll.php on line 55

Notice: Undefined variable: wypisz in /var/www/html/stronaiod/strona/newsAll.php on line 58

Zakończone:

65-lecie istnienia i działalności Instytutu Odlewnictwa

23 września br. Instytut Odlewnictwa w Krakowie świętował jubileusz 65-lecia istnienia i działalności. Moderatorem jubileuszowej akademii był Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Odlewnictwa, prof. dr hab. inż. Marek Hetmańczyk. Uroczystość uświetnili swym przybyciem: p. Minister Grażyna Henclewska - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, p. prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski - Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, p. dr Leszek Grabarczyk - Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz liczni goście z kraju i zagranicy, z instytutów badawczych, uczelni wyższych, stowarzyszeń technicznych oraz przemysłu.

Dyrektor Instytutu Odlewnictwa, prof. Jerzy J. Sobczak, po serdecznym przywitaniu Gości i podziękowaniu za udział w uroczystościach, przedstawił swoje retrospekcje z historii Instytutu oraz przypomniał najważniejsze wydarzenia z ostatniego pięciolecia, zaprezentował także plany na przyszłość. Okolicznościowe wystąpienia wygłosili również: Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, p. dr Leszek Grabarczyk oraz p. Minister Grażyna Henclewska.  Podczas uroczystej akademii zaprezentowano gościom film zatytułowany „Magia ciekłego metalu" autorstwa red. Wiktora Niedzickiego, twórcy programu „Laboratorium", przybliżający przybyłym działalność Instytutu Odlewnictwa.

Podczas gali jubileuszowej p. Minister Grażyna Henclewska wręczyła odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pracownicy Instytutu Odlewnictwa otrzymali: 3 Złote oraz 6 Srebrnych Krzyży Zasługi, 31 Medali Złotych oraz 2 Medale Srebrne za Długoletnią Służbę. Odznaczenia otrzymali:

ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI

1.       Andrzej Baliński

2.       Aleksander Karwiński

3.       Zdzisław Żółkiewicz

SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI

1.       Natalia Sobczak

2.       Aleksander Fajkiel

3.       Wojciech Leśniewski

4.       Franciszek Pezarski

5.       Zenon Pirowski

6.       Józef Turzyński

MEDAL ZŁOTY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

1.       Irena Antosiewicz

2.       Małgorzata Budziaszek

3.       Beata Czawa

4.       Ryszard Ćwiklak

5.       Andrzej Gazda

6.       Danuta Głownia

7.       Zbigniew Górny

8.       Tadeusz Grochal

9.       Andrzej Gwiżdż

10.    Irena Kaganek

11.    Stanisława Kluska-Nawarecka

12.    Marta Konieczna

13.    Krystyna Kowalska

14.    Adam Wacław Kowalski

15.    Jacek Krokosz

16.    Stefan Kozieł

17.    Władysław Madej

18.    Janina Marzencka

19.    Stanisław Młodnicki

20.    Aleksander Palma

21.    Jacek Przybylski

22.    Andrzej Pytel

23.    Krzysztof Siwecki

24.    Zbigniew Stefański

25.    Marek Szanda

26.    Elżbieta Szymlet

27.    Jerzy Tybulczuk

28.    Waldemar Uhl

29.    Małgorzata Warmuzek

30.    Krzysztof Wiechczyński

31.    Jacek Wodnicki

MEDAL SREBRNY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

1.       Irena Izdebska Szanda

2.       Janina Radzikowska.

W imieniu nagrodzonych podziękowania złożył Sekretarz Naukowy Instytutu, prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej Baliński.

Następnie Dyrektor Instytutu Odlewnictwa wręczył nadane decyzją Kapituły Nagród i Wyróżnień Instytutu Medale 65-lecia za szczególne zasługi dla Instytutu Odlewnictwa, w tym: 6 tytanowych, 9 wykonanych z brązu oraz 2 specjalne wyróżnienia dla emerytowanych pracowników Instytutu Odlewnictwa.  Na spotkaniu medale otrzymali:

Medal z tytanu

1.       Grażyna Henclewska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki

2.       Leszek Rafalski, Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, Prezes Akademii Inżynierskiej w Polsce i Dyrektor
          Instytutu Dróg i Mostów w Warszawie

Medal  z brązu

1.       Tadeusz Bołd, Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach

2.       Edward Gierut, Prezes Zarządu Fabryki Armatur JAFAR SA, Jasło

3.       Marek Hetmańczyk, Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Odlewnictwa, Przewodniczący Komitetu o Materiałach PAN

4.       Robert M. Purgert, Prezes Energy Industries of Ohio, Cleveland, USA

5.       Wiktor Niedzicki, redaktor Telewizji Polskiej TVP1

6.       Józef Szczepan Suchy, Dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH, Wiceprezes NOT, Wiceprzewodniczący Rady Naukowej
          Instytutu Odlewnictwa

7.       Dominik Tomczyk, Prezes Grupy LOTOS Parafiny, Dyrektor Naczelny

8.       Andrzej Wojciechowski, Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie

9.       Paweł Zięba, Dyrektor Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN w Krakowie,
          Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Odlewnictwa.

Specjalne wyróżnienie dla emerytowanych pracowników Instytutu Odlewnictwa otrzymali: p. Alicja Samborska oraz p. Kazimierz Sękowski.

Kapituła wyróżniła także tytanowymi Medalami 65-lecia Instytutu nieobecnych na uroczystości, p. dyr. Romana Adamczyka, Dyrektora Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych, p. prof. Zbigniewa Śmieszka, Zastępcę Przewodniczącego RGIB, p. Mieczysława Zajaca, Zastępcę dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz p. Macieja Asłanowicza, Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich.

Miłym akcentem spotkania było odczytanie nadesłanych listów gratulacyjnych, w tym od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, p. prof. Barbary Kudryckiej oraz wiele serdecznych gratulacji życzeń na przyszłość  od przybyłych Gości.

Uroczystości z okazji 65-lecia Instytutu Odlewnictwa towarzyszyło otwarcie wystawy autorstwa Jana Witkowskiego pt.: „Odlewnictwo jest jasne!", którego dokonali prof. Leszek Rafalski oraz prof. Jerzy J. Sobczak. Wystawa przedstawiająca w sposób niekonwencjonalny odlewnictwo wzbudziła duże zainteresowanie i dyskusje wśród zwiedzających.

Po zakończeniu oficjalnej części spotkania wszystkich gości zaproszono na poczęstunek i wspólną zabawę taneczną.

Aby uczcić jubileusz, Instytut przygotował cztery specjalne wydawnictwa, wśród których znalazło się obszerne opracowanie o charakterze dokumentacyjnym pt. "65 lat Instytutu Odlewnictwa 1946-2011", monografia „Małopolskie Centrum Innowacyjnych Technologii i Materiałów - nowe możliwości badawcze Instytutu Odlewnictwa" oraz 2 wydawnictwa albumowe „Piękno zaklęte w metalu" i „Odlewnictwo w rozwoju cywilizacji", które otrzymali uczestnicy uroczystości.

 

 

więcej >>

30-lecie Solidarności

W dniu 4.09.2010 r. w Instytucie Odlewnictwa odbyło się jubileuszowe spotkanie z okazji 30 rocznicy założenia Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Solidarność.

Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele dyrekcji Instytutu z okresu założenia i działania związku tj. prof. Zbigniew Górny, doc. Jerzy Tybulczuk oraz prof. Jerzy J. Sobczak, dr Józef Turzyński i Główna Księgowa Barbara Lis. Zaproszono również przedstawicieli Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Instytutu Odlewnictwa w osobach kol. Jacka Przybylskiego, Mieczysława Tatary, Włodzimierza Kotulskiego, Elżbiety Szymlet. W spotkaniu nie zabrakło założycieli i kolejnych przewodniczących oraz członków NSZZ Solidarność Instytutu Odlewnictwa. Zaszczycili nas swoją obecnością kol. Stefan Afenda i Jan Wilk, Andrzej Gazda i Zdzisław Żółkiewicz oraz liczne grono członków i sympatyków Związku Zawodowego Instytutu Odlewnictwa, Zakładu Doświadczalnego oraz PIO Specodlew.

Przybyłych Gości powitał aktualny przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Waldemar Uhl. Głos zabierali Stefan Afenda, Jan Wilk, Andrzej Gazda, Zdzisław Żółkiewicz, prof. Zbigniew Górny, dr Józef Turzyński, którzy wspominali czasy organizacji i powstania związku oraz wynikające zagrożenia. Kol. Stefan Afenda podzielił się swoimi osobistymi przeżyciami z okresu powstawania związku oraz wprowadzania stanu wojennego. Kol. Jan Wilk i Andrzej Gazda z działalności związku w trakcie i po wprowadzeniu stanu wojennego, kol. Zdzisław Żółkiewicz podzielił się spostrzeżeniami z działalności związku na przełomie XX i XXI wieku. Natomiast prof. Zbigniew Górny dyrektor Instytutu podczas powstawania „S” i pierwszych kilkunastu miesięcy działania podzielił się swoimi osobistymi przeżyciami z tego okresu oraz wynikającymi stąd zagrożeniami dla niego i dla Instytutu. Przedstawiciel dyrekcji kol. dr Józef Turzyński w swoim wystawieniu podziękował za dotychczasową działalność oraz na ręce przewodniczącego Waldemara Uhla złożył list gratulacyjny oraz bukiet kwiatów. Dyrektor Instytutu prof. Jerzy J. Sobczak w swoim telefonicznym przesłaniu z dalekich Stanów Zjednoczonych przekazał podziękowania, gratulacje oraz życzenia owocnej pracy.

Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze, gdzie przy kawie i herbacie wspominano te trudne czasy, jak również wspominano kolegów i koleżanki, którzy już od nas odeszli.

       

80 Jubileusz prof. Zbigniewa Górnego

Plik do pobrania >> Kliknij <<