Poczta IOd IOd | En | Wersja dla osób słabowidzących

Wydarzenia -> Spotkania


Notice: Undefined index: page in /var/www/html/stronaiod/strona/newsAll.php on line 80

Planowane:


Notice: Undefined variable: pasek in /var/www/html/stronaiod/strona/newsAll.php on line 37

Notice: Undefined variable: pop in /var/www/html/stronaiod/strona/newsAll.php on line 56
[ 1 ] 2 3 4 5 z 10 >>

Zakończone:

Wizyta Prezydenta Amerykańskiego Stowarzyszenia Ceramicznego

W dniu 13 września 2016 w Instytucie Odlewnictwa z roboczą wizytą przebywał Prezydent Amerykańskiego Stowarzyszenia Ceramicznego (American Ceramic Society), profesor Mrityunjay (Jay) Singh, któremu towarzyszyła małżonka Gita.

więcej >>

Dzień Odlewnika 2015

4 grudnia 2015 r., w święto Świętej Barbary - patronki m.in. górników i odlewników, w Instytucie Odlewnictwa odbyło się coroczne spotkanie okolicznościowe. Przybyłych gości, wśród których byli m.in. p. Olga i Stefan Król, właściciele Przedsiębiorstwa Innowacyjnego Odlewnictwa SPECODLEW sp. z o.o., inż. Jan Danek, Prezes PIO Specodlew sp. z o.o., p. Jadwiga Ciastoń, Główna Księgowa PIO Specodlew sp. z o.o., dr inż. Andrzej Kłyszewski, prof. IMN, Dyrektor Oddziału Metali Lekkich w Skawinie, p. Tadeusz Franaszek, Prezes Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Redaktor Naczelny „Przeglądu Odlewnictwa" oraz mgr inż. Katarzyna Liszka, p.o. Sekretarza Generalnego STOP-u, emerytowani pracownicy IOd, powitał w swoim wystąpieniu okolicznościowym dyrektor Instytutu prof. dr hab. inż. Jerzy J. Sobczak. Życzenia zgromadzonym złożył Prezes Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich p. Tadeusz Franaszek, natomiast Dyrektor Oddziału Metali Lekkich w Skawinie dr inż. Andrzej Kłyszewski, prof. IMN, wręczył prof. dr. hab. inż. Jerzemu J. Sobczakowi statuetkę „Złota Gąska" i pamiątkowy dyplom „za wieloletnią, owocną współpracę z IMN - Oddziałem Metali Lekkich w Skawinie na rzecz rozwoju przemysłu aluminiowego w Polsce".

Dzień Odlewnika stał się okazją do podsumowania działalności i osiągnięć naukowo-badawczych pracowników w 2015 roku, a także uzyskanych przez Instytut Odlewnictwa nagród i wyróżnień w kraju i zagranicą. Zgodnie z kilkuletnią tradycją w tym dniu dyrektor Instytutu prof. dr hab. inż. Jerzy Sobczak wręcza nagrody i wyróżnienia pracownikom Instytutu Odlewnictwa. W tym roku otrzymali je:

 1. dr inż. Tomasz Dudziak - za wysoką ocenę dorobku naukowego i badawczego
 2. dr hab. inż. Edward Czekaj, prof. IOd - za wysoką ocenę dorobku naukowego
 3. mgr Wojciech Leśniewski - za wysoką ocenę dorobku naukowego
 4. dr inż. Irena Izdebska-Szanda - w dowód uznania za długoletnią, rzetelną i ofiarną pracę dla dobra i rozwoju Instytutu Odlewnictwa, krajowej branży odlewniczej oraz za całokształt osiągnięć w pracy zawodowej
 5. dr hab. inż. Aleksander Karwiński, prof. IOd - w dowód uznania za długoletnią, rzetelną i ofiarną pracę dla dobra i rozwoju Instytutu Odlewnictwa, krajowej branży odlewniczej oraz za całokształt osiągnięć w pracy zawodowej
 6. dr hab. inż. Zenon Pirowski, prof. IOd - w dowód uznania za długoletnią i rzetelną pracę dla dobra i rozwoju Instytutu Odlewnictwa, krajowej branży odlewniczej oraz za całokształt osiągnięć w pracy zawodowej i społecznej
 7. mgr inż. Paweł Darłak - w dowód uznania za aktywną działalność koncepcyjną, badawczą i organizacyjną w zakresie realizacji innowacyjnych projektów
 8. mgr inż. Piotr Długosz - w dowód uznania za aktywną działalność koncepcyjną, badawczą i organizacyjną w zakresie realizacji innowacyjnych projektów
 9. mgr inż. Janina Radzikowska - za rozwój i kreatywną promocję piękna kolorowej mikroskopii artystycznej
 10. mgr inż. Łukasz Boroń - za rozwój i kreatywną promocję piękna kolorowej mikroskopii artystycznej
 11. mgr inż. Zbigniew Stefański - za wieloletnią i rzetelną pracę dla dobra i rozwoju Instytutu Odlewnictwa, służącą krajowej branży odlewniczej
 12. mgr inż. Anna Siemieńska - w dowód uznania za prowadzenie postępowań dotyczących międzynarodowej ochrony patentowej
 13. inż. Marta Bartula-Toch - w dowód uznania za prowadzenie postępowań dotyczących międzynarodowej ochrony patentowej
 14. mgr Anna Samek-Bugno - za systematyczne doskonalenie warsztatu redaktora wydawnictwa naukowego
 15. p. Jadwiga Wilk - za szczególne zaangażowanie w realizację zadań pracowniczych i związkowych.

Dyplomy Zasłużonego Pracownika Instytutu Odlewnictwa w uznaniu za „wieloletnią i rzetelną pracę dla dobra rozwoju naszej placówki naukowo-badawczej oraz za całokształt osiągnięć w pracy zawodowej i społecznej" otrzymały: mgr Joanna Wargocka i dr hab. inż. Małgorzata Warmuzek, prof. IOd.

więcej >>

Posiedzenie Rady Naukowej IOd

20 listopada 2015 r. odbyło się II posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Odlewnictwa w kadencji na lata 2015-2019. Głównym celem spotkania było podjęcie uchwały dotyczącej planu zadaniowego na 2016 rok oraz oficjalne ogłoszenie przez Radę konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu Odlewnictwa. W trakcie posiedzenia powołano Komisję Konkursową, której zadaniem będzie przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora, a także wybrano podmiot doradztwa personalnego do oceny wiedzy i predyspozycji kandydatów.

W ostatniej części posiedzenia Rady miało miejsce uroczyste podpisanie umowy intencyjnej o wielostronnej współpracy (Memorandum of Understanding), w którym udział wzięli: prof. dr hab. inż. Jerzy J. Sobczak, dyrektor Instytutu Odlewnictwa, prof. dr hab. inż. Paweł Zięba, dyrektor Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk, dr hab. inż. Robert Filipek (w zastępstwie prof. dr hab. inż. Jerzego Lisa), prodziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej oraz prof. Ehrenfried Zschech, dyrektor Fraunhofer Institute for Ceramic Technologies and Systems IKTS.

 

Spotkanie Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” z Komisją Polityki Naukowej Rady Głównej Instytutów Badawczych

W dniu 9 listopada 2015 roku w siedzibie Instytutu odbyło się spotkanie przedstawicieli Komisji Polityki Naukowej Rady Głównej Instytutów Badawczych (z udziałem pracowników Instytutu Odlewnictwa) z reprezentantami Krajowej Sekcji Nauki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność".

Stronę instytutów badawczych reprezentowali m.in.: prof. dr hab. inż. Jerzy J. Sobczak - Dyrektor Instytutu Odlewnictwa, prof. dr hab. inż. Andrzej Baliński, prof. dr hab. inż. Natalia Sobczak oraz dr hab. inż. Zenon Pirowski. Delegacja Krajowej Sekcji Nauki obecna była w składzie: dr inż. Bogusław Dołęga - Przewodniczący KSN, dr inż. Jerzy Dudek - Wiceprzewodniczący KSN, Przewodniczący KSN IB, dr hab. Wojciech Grodzki - członek Prezydium KSN IB oraz dr inż. Zdzisław Żółkiewicz - członek Prezydium KSN IB

W trakcie spotkania omówiono m.in. następujące zagadnienia: problematykę finansowania działalności instytutów badawczych na tle wydatkowania środków publicznych na rozwój krajowej nauki, kryteria i warunki finansowania projektów badawczo-rozwojowych w perspektywie finansowej 2014-2020, prawa pracownicze w kontekście formy udziału wykonawców w realizacji projektów badawczych, szanse i zagrożenia implikowane przez politykę finansową wspierania prywatnych centrów badawczo-rozwojowych. Przedstawiciele KSN oraz Komisji Polityki Naukowej Rady Głównej Instytutów Badawczych przyjęli wspólne stanowisko, upoważniając jednocześnie Przewodniczącego KSN do jego przedstawienia w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz jego agencjach wykonawczych - Narodowym Centrum Nauki oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

 

 

Dr inż. Dorota Wilk-Kołodziejczyk - TOP 500 Innovators Science Management Commercialization

Miło nam poinformować, że dr inż. Dorota Wilk-Kołodziejczyk z Instytutu Odlewnictwa wzięła udział w dwumiesięcznym programie stażowo-szkoleniowym na Uniwersytecie Stanford, USA - jednej z najlepszych uczelniach świata z rankingu szanghajskiego (Academic Ranking of World Universities) - w ramach Programu TOP 500 Innovators Science Management Commercialization.

Wspomniany Program, w całości finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ma na celu podniesienie kwalifikacji naukowców w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników.

GALERIA

 

Wizyta Pani Elżbiety Koterby, Zastępcy Prezydenta ds. Rozwoju Krakowa, w Instytucie Odlewnictwa

W dniu 28 sierpnia 2015 roku, na zaproszenie Dyrektora Instytutu Odlewnictwa, Pana Prof. dr. hab. inż. Jerzego J. Sobczaka, w siedzibie jednostki gościła Pani Elżbieta Koterba - Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju.

 

 

więcej >>

Wizyta dyrektora National Energy Technology Laboratory

W dniu 22 maja 2015 r. Instytut Odlewnictwa odwiedził dr Robert R. Romanosky, dyrektor National Energy Technology Laboratory, jednego z największych instytutów badawczych, nadzorowanych przez U.S. Department of Energy. Dr R. Romanosky uczestniczył w Krakowie w The Seventh International Conference on Clean Coal Technologies (17-21 maja 2015) jako przewodniczący licznej delegacji amerykańskiej, decydentów i specjalistów w zakresu nowoczesnych źródeł i sposobów pozyskiwania energii, innowacyjnych, efektywnych i ekologicznych metod wykorzystania węgla w energetyce oraz zastosowania materiałów o wysokich walorach eksploatacyjnych (w tym USCM - UltraSuperCriticalMaterials). W ramach realizacji projektu USCM Instytut Odlewnictwa od wielu lat współpracuje z partnerami z USA, szczególnie z firmą Energy Industries of Ohio, prezesem której jest p. Robert M. Purgert. Dr Robert R. Romanosky zwiedził laboratoria Instytutu, w szczególności nowotworzone centrum badań korozyjnych.

więcej >>

Spotkanie w Instytucie Odlewnictwa - 9 marca 2015

9 marca 2015 r. odbyło się w Instytucie Odlewnictwa spotkanie przedstawicieli grupy naukowo-biznesowej ze Stanów Zjednoczonych. Goście zwiedzili wybrane laboratoria Instytutu Odlewnictwa, zapoznając się z możliwościami badawczymi Instytutu i jego zapleczem naukowo-badawczym.

 

 

więcej >>

Wizyta Pana prezesa Z. Kuliga w Instytucie Odlewnictwa

W dniu 23 stycznia 2015 roku Instytut Odlewnictwa odwiedził p. Zbigniew (Ziggy) Kulig, znany przedsiębiorca amerykański, m.in. President of Graff Faucets, CEO of Meridian International. Group i Prezes Rady Nadzorczej VALVEX S.A. Pana prezesa Z. Kuliga przyjął dyrektor Instytutu, prof. Jerzy J. Sobczak. W trakcie spotkania, któremu towarzyszyło zwiedzanie wybranych laboratoriów Instytutu Odlewnictwa, omówiono możliwości podjęcia współpracy z zakresu odlewnictwa stopów metali nieżelaznych.

 

więcej >>

Seminarium Naukowe prof. Karla Ulricha Kainera

26 listopada 2014 roku w Instytucie Odlewnictwa odbyło się Seminarium Naukowe, na którym Prof. Karl Ulrich Kainer z Centre for Materials and Coastal Research Institute of Materials Research (CRIMR) wygłosił następujące referaty:

1.    „Status and Potential of Metal Matrix Composites"

2.    „Magnesium Alloys and Technology for Sustainable Vehicle Concepts".

Podczas spotkania został podpisany List intencyjny (Memorandum of Understanding) pomiędzy IOd a CRIMR.

Indeks Hirscha, charakteryzujący całkowity dorobek Prof. Karla Ulricha Kainera, wynosi 37.

 

 

 

Małopolska Rada Innowacji

W dniu 20 listopada 2014 roku w siedzibie Instytutu Odlewnictwa odbyło się posiedzenie Małopolskiej Rady Innowacji. Rada stanowi gremium opiniodawczo-doradcze Zarządu Województwa Małopolskiego w zakresie polityki innowacyjnej regionu.

Zarząd Województwa, w zastępstwie Pana Marszałka Marka Sowy, reprezentowali Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego, Pan Sebastian Ramenda oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego, Pani Joanna Domańska. 

Otwierając posiedzenie Rady, Dyrektor Sebastian Ramenda złożył w imieniu Pana Marszałka Marka Sowy na ręce Pana Dyrektora Jerzego J. Sobczaka podziękowania za dotychczasową współpracę, wkład Instytutu Odlewnictwa w potencjał innowacyjny Województwa Małopolskiego, aktywny udział jednostki w kreowaniu polityki innowacyjnej regionu, jak również za regularny udział w działaniach upowszechniających naukę, takich jak organizowane cyklicznie przez Urząd Marszałkowski „Małopolskie Festiwale Innowacji".

Porządek obrad posiedzenia obejmował wystąpienie Pani Dr Moniki Kurpanik „Charakterystyka dziedzin wytyczonych przez inteligentną specjalizację regionu: Produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, elektrotechnika i przemysł maszynowy, przemysły kreatywne i czasu wolnego".

W dalszej części posiedzenia Dyrektor Instytutu, Pan Prof. dr hab. inż. Jerzy J. Sobczak, przedstawił prezentację „Instytut Odlewnictwa w Krakowie źródłem innowacji w Małopolsce".

Z bardzo ciepłym przyjęciem członków Rady spotkało się także wystąpienie ad hoc nestora i legendy polskiego odlewnictwa, Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Pana Tadeusza Franaszka.

Na zakończenie posiedzenia, Członkowie Rady zaproszeni zostali do wizyty w Instytucie Odlewnictwa oraz zapoznania się z charakterystyką prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych.

więcej >>

Instytut Odlewnictwa laureatem konkursu Panteon Administracji Polskiej

Instytut Odlewnictwa w dniu 15 października 2014 r. został laureatem konkursu Panteon Administracji Polskiej, organizowanego przez firmę Geoland Consulting International Sp. z o.o., partnera wydawcy dziennika „Rzeczpospolita". Nagroda, którą odebrała mgr inż. Anna Siemieńska - Pełnomocnik Dyrektora  ds. Jakości, została przyznana naszej jednostce za „Zintegrowany System Zarządzania Instytutem Odlewnictwa jako efektywne i nowoczesne narzędzie do zarządzania jednostką badawczą i naukową".

Niniejsza nagroda jest wyróżnieniem Instytutu Odlewnictwa za działania związane m.in. z wdrażaniem nowatorskich i wysoce efektywnych rozwiązań organizacyjnych, a także technicznych i technologicznych, poprawą jakości, odpowiedzialnością społeczną czy etyką postępowania.

Zintegrowany System Zarządzania Instytutem to autorski, wielomodułowy i dedykowany instytutom badawczym i naukowym system klasy ERP (Enterprise Resource Planning). Wdrożenie tego systemu implikuje poprawę jakości zarządzania i organizacji w Instytucie Odlewnictwa oraz potwierdza, że bezpieczeństwo, transparentność w podejmowaniu decyzji oraz rzetelność informacji to klucz do sukcesu w osiągnięciu odpowiednich standardów w zarządzaniu projektami na poziomie strategicznym, operacyjnym i finansowym z uwzględnieniem specyfiki prowadzenia tych projektów w instytucie badawczym.

Prezentacja

Więcej informacji dot. system można znaleźć >> TUTAJ <<

więcej >>

Posiedzenie Rady Naukowej

30 września 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Odlewnictwa. Zgromadzeni minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego 10 września br. prof. dr. hab. inż. Stanisława Rzadkosza, byłego członka Rady Naukowej naszego Instytutu.

 

 

Dyrektor Instytutu prof. dr hab. inż. Jerzy J. Sobczak serdecznie powitał nowych członków Rady Naukowej: prof. dr. hab. Józefa Paducha z Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach i mgr. inż. Adama Górnego z firmy Metals Minerals oraz złożył gratulacje mgr. inż. Januszowi Zatoniowi z okazji jubileuszu 120-lecia Odlewni Wulkan.

 

 

Na posiedzeniu Rady m.in.:

 1. omówiono zmiany prawa wprowadzone ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie niektórych ustaw - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw i ich wpływ na działalność Instytutu,
 2. pozytywnie zaopiniowano zmiany w schemacie organizacyjnym Instytutu polegające na powołaniu Laboratorium Badań Nieniszczących i rozwiązaniu Działu Programów Unii Europejskiej,
 3. pozytywnie zaopiniowano kwalifikacje mgr. inż. Adama Tchórza na Kierownika Laboratorium Badan Nieniszczących i mgr. inż. Łukasza Boronia na Kierownika Laboratorium Badań Struktury i Właściwości.

W zakończeniu Dyrektor Instytutu prof. dr hab. inż. Jerzy J. Sobczak omówił wydarzenia, w których ostatnio Instytut wziął udział.

Instytut Odlewnictwa podczas Podgórskich Dni Otwartych Drzwi

27 września 2014 r. Instytut Odlewnictwa już po raz kolejny wziął udział w Podgórskich Dniach Otwartych Drzwi, których organizatorem jest Stowarzyszenie Podgorze.PL.

 

 

więcej >>

Wystawa fotografii mikrostruktur stopów „Piękno zaklęte w metalu”

15 września 2014 roku w Bibliotece Głównej AGH została otwarta wystawa fotografii mikrostruktur stopów metali autorstwa: mgr inż. Janiny Radzikowskiej, dr inż. Małgorzaty Warmuzek i mgr. inż. Łukasza Boronia, zatytułowana „Piękno zaklęte w metalu".

 

więcej >>