Poczta IOd IOd | En | Wersja dla osób słabowidzących

XXI Międzynarodowe Targi METAL, Kielce

Centrum Polskiego Odlewnictwa
CPO zostało założone 17 lipca 2000 roku, jako zinstytucjonalizowana forma konsolidacji branży odlewniczej, ważnej z punktu widzenia gospodarki narodowej, z upoważnienia następujących organów statutowych:
STOP

Stowarzyszenie Techniczne
Odlewników Polskich
IOD

Instytut
Odlewnictwa
OIG

Odlewnicza Izba
Gospodarcza
WO

Wydział Odlewnictwa
Akademii Górniczo-Hutniczej